FI SV

Kenraalin virkaan nimittämisiä sekä tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

Pääesikunta 6.10.2017 12.26
Tiedote

Tasavallan presidentti on 6. lokakuuta 2017 päättänyt seuraavista kenraalin virkaan nimittämisistä ja tehtävään määräämisistä puolustusvoimissa

  • Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, kenraalimajuri Timo Rotonen on määrätty puolustusvoimien sotatalouspäälliköksi 1.1.2018 lukien.
  • Pääesikunnan logistiikkapäällikkö, prikaatikenraali Timo Kakkola on määrätty puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajaksi 1.1.2018 lukien.
  • Eversti Janne Jaakkola Pääesikunnan logistiikkaosastolta on nimitetty kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2018 - 31.12.2022 ja hänet on määrätty pääesikunnan logistiikkapäälliköksi 1.1.2018 lukien.
  • Kainuun prikaatin komentajan, eversti Tuomo Repo on nimitetty kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2018 - 31.12.2022.

Kenraalimajuri Timo Rotonen on palvellut vuodesta 2015 Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajana. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa Helsingin ilmatorjuntarykmentin komentajana, Maavoimien materiaalilaitoksen esikuntapäällikkönä, UNTSOn sotilastarkkailijana ja logistiikkapäällikkönä pääesikunnassa. Hänet ylennettiin kenraalimajuriksi vuonna 2014.

Prikaatikenraali Timo Kakkola on palvellut vuodesta 2016 pääesikunnan logistiikkapäällikkönä. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa sektorijohtajana Pääesikunnassa, Länsi-Suomen huoltorykmentin komentajana, osastopäällikkönä Maavoimien materiaalilaitoksen esikunnassa ja esikuntapäällikkönä Logistiikkalaitoksen esikunnassa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2015.

Eversti Janne Jaakkola on palvellut vuodesta 2015 sektorijohtajana Pääesikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa osastoesiupseerina Pääesikunnassa, Puolustusvoimain komentajan adjutanttina, pataljoonan komentajana Utin jääkärirykmentissä ja Porin prikaatin esikuntapäällikkönä. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2014.

Eversti Tuomo Repo on palvellut Kainuun prikaatin komentajana kesäkuusta 2017. Sitä ennen hän on palvellut osastoesiupseerina puolustusministeriössä, Uudenmaan jääkäripataljoonan komentajana Kaartin jääkärirykmentissä, sektorijohtajana Pääesikunnassa ja apulaissotilasedustajana Suomen Nato edustustossa Brysselissä. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2014.