FI SV EN

Puolustusvoimain komentaja

Pääesikunta 22.12.2017 13.00
Tiedote
Puolustusvoimain komentaja

Joulutervehdys suomalaisille rauhanturvaajille

Suomalaiset rauhanturvaajat

Työnne maailman kriisialueilla on hyvin merkityksellistä. Toimintanne edesauttaa parantamaan kohdealueiden turvallisuutta ja ihmisten elinmahdollisuuksia monin eri tavoin.

Myös Suomi hyötyy sotilaallisesta kriisinhallinnasta. Kriisien ratkaiseminen niiden syntysijoilla ehkäisee uhkia maassamme. Kriisinhallintaoperaatiot tarjoavat mahdollisuuksia kehittää sotilaallisia kykyjämme. Operaatioissa voidaan harjaannuttaa sekä palkattua henkilöstöä että reserviläisiä haastavissa olosuhteissa ja monilla johtamistasoilla. Lisäksi voimme tuoda esiin omaa osaamistamme ja siten vahvistaa kuvaa puolustuskyvystämme.

Työnne tärkeys tunnustetaan laajasti. Viimeisimmän kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että osallistuminen kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin lisää Suomen turvallisuutta.

Kriisit ympärillämme monimuotoistuvat. Kriisinhallinta muuttuu vastaavalla tavalla. Kriisinhallinnassa ei ole enää kyse vain valtioiden välisiin konflikteihin liittyvien aselepojen ylläpidosta tai valvonnasta, vaan rauhanturvaajat joutuvat tänään toimimaan ympäristöissä, joissa kiistan osapuolten tavoitteet ja toiminta tai roolit eivät ole selviä. Nykyään rauhanturvaajien tehtävänä on yhä useammin omien joukkojen tai siviilien suojaaminen esimerkiksi terroristi-, rikollis- tai vihamielisten etnisten ryhmien muodostamaa uhkaa vastaan.

Myös ne yksitoista kriisinhallintaoperaatiota, joihin Suomi tällä hetkellä osallistuu, poikkeavat toisistaan niin luonteeltaan, vaativuudeltaan kuin turvallisuustilanteeltaankin. Suomalaisia toimii tänä päivänä sekä joukko-operaatioissa että sotilastarkkailija-, koulutus- ja neuvonantotehtävissä. Suomalaisen rauhanturvaajan osaaminen on kansainvälisesti tunnustettua operaation sijainnista tai muodosta riippumatta.

Rauhanturvaajien työ kansainvälisen turvallisuuden edistämiseksi jatkuu myös ensi vuonna. Suomi osallistuu vuonna 2018 sotilaalliseen kriisinhallintaan pitkälti samoissa operaatioissa ja samalla kokonaishenkilömäärällä kuin tänäkin vuonna. Yhdistyneiden kansakuntien UNIFIL-operaatio Libanonissa säilyy suurimpana sotilaallisen kriisinhallinnan panoksenamme.

Kiitän teitä arvokkaasta työstänne rauhan turvaamiseksi ja rakentamiseksi maailman kriisialueilla. Toivotan teille rauhan täyttämää joulua ja uutta vuotta 2018 Afganistanissa, Bosniassa, Israelissa, Irakissa, Kosovossa, Kuwaitissa, Libanonissa, Malissa, Somaliassa, Syyriassa ja Välimerellä.

 

Puolustusvoimain komentaja

Kenraali Jarmo Lindberg