Jouluksi sopivasti reserviin

Pääesikunta 18.12.2018 10.05
Tiedote

Puolustusvoimista ja Rajavartiolaitoksesta siirtyy reserviin torstaina 20. joulukuuta 7 982 varusmiestä.

Nyt kotiutuvat ovat 165 päivää palvelevat saapumiserästä 2/18 ja 347 päivää palvelevat erästä 1/18. Maanantaina 7. tammikuuta 2019 saapumiserässä 1/19 aloittaa palveluksensa noin 12 500 uutta alokasta.

Tammikuussa palveluksensa aloittavista hieman alle 10 000 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa. Noin 1700 asevelvollista aloittaa sotilasuransa Merivoimien palveluksessa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen ja Ilmavoimien joukko-osastoihin. Ruotsinkieliset alokkaat aloittavat palveluksensa pääosin Uudenmaan prikaatissa.

Suurimmat vastaanottavat joukko-osastot ovat Porin prikaati(2150), Karjalan prikaati (2070) ja Kainuun (1880) prikaati Maavoimista.