FI SV

Eversti Timo Viinikainen digitalisaatiojohtajaksi

Pääesikunta 5.1.2018 14.32
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt eversti Timo Viinikaisen digitalisaatiojohtajaksi Pääesikunnan suunnitteluosastolle. Hän aloitti uudessa tehtävässään vuoden 2018 alussa.

Eversti Viinikainen on aiemmin palvellut muun muassa Puolustusvoimien palvelukeskuksen johtajana, sektorin johtajana Pääesikunnassa, osastopäällikkönä Maanpuolustuskorkeakoululla sekä osastopäällikkönä Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksella. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2014.