Förundersökning on misstänkt osaklig behandling av beväringar

Huvudstaben 30.11.2018 13.03
Pressmeddelande

Huvudstaben har inlett en förundersökning av händelser vid flygvapnets avslutningsövning, där beväringar misstänks ha utsatts för osaklig behandling.

Enligt preliminära uppgifter har beväringar skadats lindrigt under övningen. Ingen är mera i sjukhusvård. Händelserna har berört såväl beväringar som yrkessoldater vid Björneborgs brigad och Luftkrigsskolan har berörts av händelserna. I den förundersökning, som huvudstabens juridiska avdelning i detta skede har inlett, är de misstänkta brotten militärbrott. Förundersökningen har bara påbörjats. För att trygga de berördas rättsskydd och sekretessen i förundersökningen kan ytterligare information om händelserna inte ges i detta skede.

Tilläggsuppgifter till media: Militärjurist Jouni Pulkkinen, huvudstabens juridiska avdelningen, tel 0299 800 (växel), [email protected]