Aliupseeriksi

Tervetuloa tutustumaan Puolustusvoimien aliupseeristoon. Aliupseerin ammatissa teet monipuolista työtä oman erityisosaamisesi mukaisessa ammatissa. Saat meiltä tehtäväkohtaisen, palkallisen koulutuksen, minkä ansiosta osaamisesi kehittyy jatkuvasti. Lisäksi tarjoamme hyvät urakehitysmahdollisuudet yhteisössä, jossa osaamistasi arvostetaan.

Puolustusvoimien kolmessa puolustushaarassa - maavoimissa, merivoimissa ja ilmavoimissa - työskentelee tällä hetkellä jo yli 2 000 aliupseeria. Toimipaikkoja on Etelä-Suomesta Lappiin saakka. Sinunkin taidoillesi on käyttöä!

Maavoimat

Maavoimat on henkilöstömäärältään Puolustusvoimien suurin puolustushaara, ja se muodostaa sotilaallisen maanpuolustuksen rungon. Maavoimissa aliupseerit toimivat ensisijaisesti kouluttajan tehtävissä ja järjestelmäasiantuntijoina. Aliupseerit toimivat myös kuljetus-, huolto- ja vartiointitehtävissä sekä sotilassoittajina. Koulutuksessa painottuvat kouluttaja- ja esimiestehtävät, sodan ajan johtajatehtävät, koulutukseen liittyvien palvelusturvallisuusasioiden ja materiaalisen vastuun sisäistäminen omassa tehtävässä sekä yhteinen arvoperusta ja käytännön osaaminen.

Merivoimat

Merivoimat toimii rannikon ja saariston vaativissa olosuhteissa. Merivoimissa on hyvin koulutettu ja motivoitunut henkilöstö sekä nykyaikainen huipputekniikkaa edustava kalusto. Aliupseereille merivoimat tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä ase- ja johtamisjärjestelmäaloilla, merivalvonnassa ja joukkojenkoulutustehtävissä.

Ilmavoimat

Ilmavoimat vastaa maamme ilmatilan valvonnasta ja vartioinnista. Aliupseerina työskentelet lentokonehuollon ja johtamisjärjestelmien parissa, sekä erilaisissa koulutus-, turvallisuus-, logistiikka-, sotilaspoliisi-, huolto- ja henkilöstöalan tehtävissä. Ilmavoimien lentoteknillisissä tehtävissä edellytetään normaalien vaatimusten lisäksi vähintään tyydyttävää englanninkielen taitoa.