29.05.2018–08.06.2018

Rovajärvi, Rovaniemi

Ampumatiedote

Puolustusvoimat ampuu jalkaväen ja kenttätykistön aseilla Rovajärven ampuma-alueella 29.5. - 8.6.2018 kaikkina vuorokauden aikoina.

Vaaralliset alueet ovat harjoitusalueet nrot 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7, jotka rajoittuvat: etelässä Kuivanojanvaara - Vikajoki, lännessä Vikajoki - Korkiakoski, pohjoisessa Paskavaara - Lovikummut, idässä Pirunäijänkuusikko - Kuivanojanvaara.

Ampuva joukko-osasto on Maasotakoulu.

Lisätietoja p. 0299 462 520 ennen ammuntoja ja ammuntojen aikana puh 0299 452 261.

Ampuma- ja melutiedotteiden karttatieto kertoo, missä päin Suomea ammunnat tapahtuvat. Tarkista aina aktiivinen alue ampumailmoituksen tekstistä.