09.03.2018–20.03.2018

Rovajärvi, Rovaniemi

Ampumatiedote

Puolustusvoimat ampuu jalkaväen aseilla Rovajärven ampuma-alueella 9. - 20.3.2018 kaikkina vuorokauden aikoina.

Vaaralliset alueet ovat harjoitusalueet nrot 2, 3, 4 ja 5, jotka rajoittuvat: etelässä Raanseljänlampi - Sammaljärvi, lännessä Raanseljänlampi - Korkiakoski, pohjoisessa Korkiakoski - Pirunäijänkuusikko, idässä Sammajärvi - Pirunäijänkuusikko.

Ampuva joukko-osasto on Utin jääkärirykmentti.

Lisätietoja p. 0299 417 810 ennen ammuntoja ja ammuntojen aikana puh 0299 452 261.

Ampuma- ja melutiedotteiden karttatieto kertoo, missä päin Suomea ammunnat tapahtuvat. Tarkista aina aktiivinen alue ampumailmoituksen tekstistä.