Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto - Utin jääkärirykmentin päätös 12.5.2023

Utin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 16.5.2023 15.36
Tiedote

Utin jääkärirykmentti on tehnyt 12.5.2023 puolustusvoimista annetun lain (22.12.2009/1617) 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan aikavälillä 24.5. - 1.6.2023.

Päätös koskee 24.5. - 1.6.2023 välisenä aikana Vikajärvi-Kemijärvi-Luusua-Autti-Tennilä välillä olevia alueita. Liitteessä on karttakuva alueesta. 

Päätös on nähtävillä Utin jääkärirykmentin asiakaspalvelupisteellä (Aarnikotkantie 1, 45410 Utti) ja Puolustusvoimien verkkosivuilla.

Lisätietoja päätöksestä antaa kapteeni Paul Heikkinen (0299 800, vaihde).

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
 

Yleistiedoksianto