Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto - Utin jääkärirykmentin päätös 1.8.2022

Utin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 2.8.2022 16.21
Tiedote

Utin jääkärirykmentti on tehnyt 1.8.2022 puolustusvoimista annetun lain (22.12.2009/1617) 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan aikavälillä 12.9−23.9.2022.

Päätös koskee 12.9.−23.9.2022 välisenä aikana Etelä-Suomessa olevia alueita ja kiinteistöjä. Liitteessä on karttakuva alueista. 

Päätös on nähtävillä Utin jääkärirykmentin komendantin toimistolla (Aarnikotkantie 1, 45410 Utti) ja Puolustusvoimien verkkosivuilla.

Lisätietoja päätöksestä antaa kapteeni Elias Kunnas puh. 0299 800 (vaihde).

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
 

Yleistiedoksianto