Hyppää sisältöön

Haetaan reservin henkilöstöä kriisinhallinnan henkilötiedustelutehtäviin

Porin prikaati
14.5.2020 12.02
Tiedote

Haussa on henkilöitä, jotka ovat halukkaita osallistumaan henkilötiedustelukurssille ja saamaan sitä kautta kelpoisuuden kriisinhallintaoperaatioiden henkilötiedustelutehtäviin.

Hakuaika henkilötiedustelukurssin valintakokeisiin on 15.5.–15.8.2020. Valintakoe järjestetään Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksessa 23.–27.11.2020. Valintakokeen perusteella valituille henkilöille järjestetään noin kuuden viikon mittainen Operatiivinen Henkilötiedustelukurssi (OHK) loppuvuodesta 2021.

Vaatimukset

Henkilötiedustelukurssille hakijoilta edellytetään kriisinhallintatehtäviin määritettyjen yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi vähintään 2 500 metrin tulosta 12 minuutin juoksutestissä.

Hakijan tulee omata:

  • hyvät sosiaaliset taidot

  • kykyä toimia pienryhmässä

  • hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista (Yleinen kielitutkinto, YKI 3)

  • ATK-taidot (Microsoft Office)

  • Valintakokeen ja kurssin ajan voimassa oleva toimintavalmiussitoumus

Eduksi katsotaan:

  • aiempi kokemus kriisinhallintatehtävistä

  • koulutus ensihoidon tehtävissä

Hakeutuminen

Hakeutuminen tapahtuu normaalin toimintavalmiushakumenettelyn kautta, eli hakulomake löytyy tästä: Hakemus sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen.

Toimintavalmiushakemuksen kohdan ”Muut tiedot” sarakkeeseen ”Tehtävätoivomus ja työkokemus ko. tehtävään” tulee kirjoittaa: ”HENKILÖTIEDUSTELUKURSSI”. Hakemuslomakkeeseen on liitettävä todistus kielitaidosta (vähintään YKI 3) sekä vapaamuotoinen suomenkielinen ansioluettelo (curriculum vitae). Johtuen koronatilanteen aiheuttamista muutoksista Yleisen kielitutkinnnon suorittamismahdollisuuksiin liittyen hakijalla on valittavanaan kaksi vaihtoehtoa:

  1. Suorittaa YKI:n 22.8. (ensimmäinen mahdollinen suorituspäivä) ja täydentää hakemustaan suorittamisen jälkeen
  2. Hakeutuu kurssille ilman YKI:a, ja jos henkilö tulee valituksi kurssille, niin hän on velvollinen toimittamaan todistuksen ennen kurssin alkua (loppuvuosi 2021).

Valintakokeeseen hyväksytyille ilmoitetaan kirjallisesti 15.10.2020 mennessä. Henkilöille, joita ei ole hyväksytty valintakokeeseen, ei asiasta erikseen tiedoteta. Hakemuksia ei palauteta.

Hakeutuminen sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen on ohjeistettu puolustusvoimien nettisivuilla: puolustusvoimat.fi/rauhanturvaajaksi/hae-rauhanturvaajaksi

Lisätietoja voi kysyä osoitteesta: kriisinhallintakeskus(at)mil.fi


Usein kysyttyjä kysymyksiä


Minulla on koulusta X englannin kielitutkinto. Tarvitsenko YKI tutkintoa?

YKI:n suorittaminen on ehdoton. Muut tutkinnot eivät päde.

Onko valintakoe kertausharjoitus?

Valintakoe ja kurssi lasketaan kriisinhallintakoulutukseksi. Kyseessä ei siis ole kertausharjoitus.

Olenko käytettävissä muihin kriisinhallintatehtäviin, jos hakeudun kurssille?

Kyllä. Valintakokeisiin ja kurssille osallistuminen ei poissulje muita operaatioita tai tehtäviä. 

Olen kiinnostunut kurssista, mutta minut on jo käsketty operaatioon, joka on kurssin kanssa päällekkäin

Henkilötiedustelukursseja järjestetään kerran vuodessa. Jos kyseessä on henkilön ensimmäinen operaatio, niin suosittelemme käymään ensin operaatiossa hakemassa kokemusta ja hakemista seuraavan vuoden kurssille.

Mitä valintakokeessa ja kurssilla tehdään, jotta pystyn valmistautumaan huolellisesti?

Valintakokeen ja kurssin sisällöstä ei tiedoteta.

Minkälaisiin tehtäviin ja palkkaluokkiin kurssin jälkeen pääsee?

Tehtävät ja palkkaluokat määräytyvät operaatiokohtaisesti. Ne selviävät vasta, kun henkilöä ryhdytään rekrytoimaan tiettyyn operaatioon. Edellyttäen, että henkilö on suorittanut kurssin hyväksytysti.

Täytän kaikki vaatimukset. Silti minua ei valittu valintakokeisiin, miksi?

Valintakokeisiin valitaan papereiden perusteella soveltuvimmat hakijat. Pelkästään minimivaatimusten täyttäminen ei siis tarkoita valintakokeisiin kutsumista.
Valintaperusteet ovat salassa pidettävää tietoa, eikä hakijoille sen vuoksi tiedoteta valitsemiseen tai valitsematta tulemiseen liittyviä syitä. 

Olen hakeutunut aiemmin, mutta en silloin saanut kutsua valintakokeeseen. Voinko hakeutua uudestaan?

Voit hakeutua, mikäli et ole ollut valintakokeessa.

Olen ollut valintakokeessa aiemmin eikä minua silloin valittu. Voinko hakeutua uudestaan?

Valintakoe on kertaluontoinen tilaisuus, jota ei ole mahdollista suorittaa useaan kertaan. 

Miten toimin, jos haluan olla mukana OHK -valinnoissa ja olen jo nyt toimintavalmiudessa mutta en ole merkinnyt lähettämälleni hakemuslomakkeelle halukkuuttani kyseiselle kurssille?

Toimintavalmiuteen jo aiemmin hyväksytty voi ilmoittaa halukkuutensa kurssivalintoihin laittamalla siitä ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi.porpr(at)mil.fi. Ilmoituksessa tulee olla myös lähettäjän koko nimi sekä syntymäaika.