Ilmavoimien sotilaskuljettajat

Ilmavoimien sotilaskuljettajat saavat kattavan kuljetusalan koulutuksen ja lisäksi palvelusaikana monimuotoisen toimintaympäristön ja kaluston harjaantua sotilaskuljettajan tehtävässä.

Ilmavoimien sotilaskuljettajakoulutus sisältää BECE-luokan ajokorttiopetuksen, perustason ammattipätevyyskoulutuksen, ADR koulutuksen sekä laivuekuljettajiksi valituille pätevyyden toimia lentokentällä polttoaine-, puhdistus- ja laitehuoltotehtävissä. Jos olet suorittanut perustason ammattipätevyyskoulutuksen ennen palvelukseen astumista, niin koulutustasi täydennetään ammattipätevyyden jatkokoulutuksella. Hakeutua voit kuljettajaksi ilmavoimiin: Lapin lennostoon Rovaniemelle, Satakunnan lennostoon Pirkkalaan, Karjalan lennostoon Kuopioon, Ilmasotakouluun Tikkakoskelle tai maavoimiin Utin jääkärirykmenttiin Uttiin.

Kouluttava joukko-osasto: Ilmasotakoulu, Tikkakoski

Palveluspaikka: Ilmasotakoulu, Karjalan lennosto, Lapin lennosto, Satakunnan lennosto, Utin jääkärirykmentti

Palvelusaika: 347 pv

Saapumiserä: kaikki

Palveluspaikat

Ilmavoimiin valitut kuljettajat astuvat varusmiespalvelukseen Ilmasotakouluun Tikkakoskelle, jossa suoritetaan 8 viikkoa kestävä peruskoulutuskausi. Tuona aikana opiskelet sotilaan perustiedot ja -taidot sekä tarvittaessa suoritat C-luokan ajokortin. Peruskoulutuskauden jälkeen koulutus jatkuu edelleen Ilmasotakoulussa, jossa koulutuksesi jatkuu 10 viikkoa kestävällä sotilaskuljettajakurssilla.

Utin jääkärirykmenttiin valitut kuljettajat astuvat varusmiespalvelukseen maavoimiin Uttiin, jossa suoritetaan 8 viikkoa kestävä peruskoulutuskausi. Tuona aikana opiskelet sotilaan perustiedot ja -taidot sekä tarvittaessa suoritat C-luokan ajokortin. Peruskoulutuskauden jälkeen siirryt Ilmasotakouluun Tikkakoskelle, jossa koulutuksesi jatkuu 10 viikkoa kestävällä sotilaskuljettajakurssilla.

Sotilaskuljettajakurssin jälkeen kuljettajat siirtyvät loppupalvelusajaksi siihen joukko-osastoon jonne he ovat erikoisjoukkohaussa hakeutuneet. Palvelusaika on kokonaisuudessaan 347 vuorokautta.

Koulutus

Sotilaskuljettajakoulutus sisältää koulutuskokonaisuudet:

 • ennakoivasta ja taloudellisesta ajamisesta
 • ajoneuvon kuormaamisesta
 • työ- ja tieturvallisuudesta
 • ensiapukoulutuksesta
 • trukki- ja moottorityökoneista
 • terminaalitoiminnoista
 • erityiskuljetusmuodoista
 • maastoajosta
 • ajoneuvon auttamisesta vaikeissa olosuhteissa.
 • ammattipätevyyden ajokoulutuksesta 20 h

Pääsyvaatimukset

Hakijalta vaaditaan

 • Peruskoulu suoritettuna
 • Vähintään B-luokan I-vaiheen ajokortti, sekä ajokortin syventävä vaihe suoritettuna
 • Vähintään 18-vuotias
 • Suostumus huumetestaukseen ja liikenneriketietojen käsittelyyn
 • Terveydentila täyttää CE-luokan ajokortin vaatimukset (ajokorttilaki 18 §) sekä mahdollistaa lentopolttoaineiden käsittelyn
 • Ei saa olla useita vakavia liikennerikkomuksia viimeisen kahden vuoden aikana

Eduksi katsotaan

 • Logistiikan, metsäkonealan tai vastaavan perustutkinto
 • Linja-, yhdistelmä- tai puutavarakuljettajan ammattitutkinto
 • C- tai CE-ajokortti, ammattipätevyyskoulutus ja työkokemus alalta

Hakeminen ja valinta

Hakuaika tammikuussa alkavalle kurssille päättyy 1.9 ja heinäkuussa alkavalle kurssille 1.3. Kurssille hakeudutaan täyttämällä hakemus erikoisjoukkoihin. Hakemukseen tulee toimittaa myös seuraavat liitteet:

 • Jäljennös lukion tai ammatillisen oppilaitoksen päättötodistuksesta (kesken olevien opintojen osalta opintokortti tai kurssisuoritustodistuksen ote, josta ilmenee matematiikan, äidinkielen ja englannin arvosanat)
 • Ilmasotakoulun erikoisjoukkohaun terveyskysely

Postita hakupaperit osoitteeseen

Ilmasotakoulu

Koulutupataljoona/valintasihteeri

PL 7

41161 Tikkakoski

Lisätietoja Ilmasotakoulun valintasihteeriltä, puh. 0299 257 114.

Naiset lähettävät hakemuksen liitteineen omaan aluetoimistoonsa, josta paperit lähetetään edelleen Ilmasotakouluun. Naisten tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi edellä mainittujen lisäksi:

Hakemusten perusteella joukko-osastot valitsevat soveltuviksi arvioimansa henkilöt haastateltaviksi ja tekevät sen perusteella esityksen kuljettajiksi valittavista.

Jos hakemuksen ja haastattelun perusteella olet soveltuva koulutukseen, mutta valinta hakemaasi joukko-osastoon ei tuottanut tulosta, niin tässä tapauksessa kysymme hakijalta mahdollisuutta ja halukkuutta palvella hakuvaihtoehdon 2. ja 3. mukaisessa joukko-osastossa. Tämä edellyttää, että hakija on suostuvainen muutokseen ja joukko-osaston kiintiössä on tilaa.

Valinnasta kuljettajakoulutukseen ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen palvelukseen astumista.

Linkit