Hävittäjä- ja helikopteriapumekaanikot

Varusmiespalvelus apumekaanikkona sopii ilmailusta ja tekniikasta kiinnostuneille.

Aliupseerikurssin lentotekninen linja tarjoaa mielekkään, monipuolisen ja haastavan varusmiespalveluksen tekniikasta ja lentokoneista kiinnostuneille. Palveluksen jälkeen on mahdollisuus hakea lentoteknisiä aliupseerin virkoja ilmavoimista tai maavoimista. Etenkin ilmailualan työnantajat arvostavat puolustusvoimien lentoteknistä koulutusta, ja siitä on hyötyä myös tekniikan alan siviiliopinnoissa. Johtajakoulutusta puolestaan voi hyödyntää kaikissa jatko-opinnoissa ja tulevissa työtehtävissä.

Kouluttava joukko-osasto: Ilmasotakoulu, Tikkakoski

Palveluspaikka: Ilmasotakoulu, Karjalan lennosto, Lapin lennosto, Satakunnan lennosto, Kaartin jääkärirykmentti, Porin prikaati, Utin jääkärirykmentti

Palvelusaika: 347 pv

Saapumiserä: kaikki

Koulutus

Koulutus alkaa kahdeksan viikon peruskoulutuskaudella, jolla opitaan taistelijan perustiedot ja -taidot. Peruskoulutuskauden sisältö on sama kaikissa puolustushaaroissa. Peruskoulutusjakson jälkeen alkaa 16 viikkoa kestävä lentotekninen koulutus aliupseerikurssin lentoteknisellä linjalla. Opiskeltavia aiheita ovat esimerkiksi:

 • Aerodynamiikka
 • Lentokonerakenteet
 • Lentokonejärjestelmät
 • Lentotekninen huolto
 • Suihkumoottorit
 • Lentokoneavioniikka ja -elektroniikka
 • Lentokoneasetekniikka
 • Varusmiesjohtajan taidot

Opiskeluun sisältyy teoriaopintoja, käytännön harjoituksia lentokoneella sekä harjoittelua lentotekniikan simulaattorilla. Kurssin jälkeen oppilaat ylennetään alikersanteiksi ja siirretään apumekaanikoiksi ilmavoimien, maavoimien tai rajavartiolaitoksen lentävään yksikköön. Helikopteriapumekaanikot (8—15 henkilöä) siirretään Utin jääkärirykmenttiin. Osa valitaan reserviupseerikurssille, joka myös järjestetään Ilmasotakoulussa.

Pääsyvaatimukset

 • Normaali terveydentila, palveluskelpoisuusluokka A
 • Luotettava ja nuhteeton elämäntapa
 • Hyvä fyysinen kunto
 • Lukion oppimäärä tai kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto (viimeisellä luokalla oleva voi hakea, jos opinnot on suoritettu ennen palvelukseen astumista)
 • Normaali värinäkö
 • Näkö 1,0 ilman laseja tai laseilla (korjaavan lasin vahvuus enintään ±5 diopteria)
 • Ei voimakkaasti oireilevia allergioita

Hakeminen

Hakuaika tammikuussa alkavalle kurssille päättyy 1.9 ja heinäkuussa alkavalle kurssille 1.3. Hae täyttämällä hakemus erikoisjoukkoihin. Hakemukseen tulee toimittaa myös seuraavat liitteet:

 • Jäljennös lukion tai ammatillisen oppilaitoksen päättötodistuksesta (kesken olevien opintojen osalta opintokortti tai kurssisuoritustodistuksen ote, josta ilmenee matematiikan, äidinkielen ja englannin arvosanat)
 • Ilmasotakoulun erikoisjoukkohaun terveyskysely

Postita hakupaperit osoitteeseen

Ilmasotakoulu

Koulutupataljoona/valintasihteeri

PL 7

41161 Tikkakoski

Lisätietoja Ilmasotakoulun valintasihteeriltä, puh. 0299 257 114.

Naiset lähettävät hakemuksen liitteineen omaan aluetoimistoonsa, josta paperit lähetetään edelleen Ilmasotakouluun. Naisten tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi edellä mainittujen lisäksi:

Valinta

Hakemusten perusteella valintakokeisiin Ilmasotakoululle kutsutaan 150—240 hakijaa, joista 70 hyväksytään kurssille. Valintatilaisuus alkaa kello 8.30 ja päättyy noin kello 18.00.

Valintakokeet sisältävät:

 • Kykytestit (oppimisedellytykset)
 • Persoonallisuustestit (psyykkinen paineensieto, sosiaaliset valmiudet, johtajuustaipumukset)
 • Haastattelun
 • Värinäkötestin ja näkötestin (tarvittaessa)
 • Lihaskuntotestin

Hakijat valitaan kurssille valintatestien soveltuvuuslausuntojen perusteella huomioiden lihaskuntotestit, haastattelut ja mahdolliset rikkeet sekä terveydentila.

Lihaskuntotesti

Lihaskuntotestistä tulee saada yhteensä vähintään kuusi pistettä. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään puoli pistettä. Suoritusaikaa vatsalihasliikkeessä ja etunojapunnerruksessa on minuutti. Punnerrustyyli naisilla ja miehillä on sama.

Linkit