Elektronisen sodankäynnin koulutus

Elektronisen sodankäynnin koulutus tarjoaa haastavia tehtäviä huipputekniikan parissa.

Elektroninen sodankäynti (ELSO) tarkoittaa sähkömagneettista säteilyä käyttävien järjestelmien tiedustelua ja häirintää sekä niiden vastatoimenpiteitä.

Palveluspaikka: Panssariprikaati; Parolannummi  ja Riihimäki

Palvelusaika: 347 pv

Saapumiserä: heinäkuu

Koulutus

ELSO-koulutukseen valitut aloittavat palveluksensa kaikille yhteisellä peruskoulutuskaudella ja aliupseerikurssilla Riihimäellä, jossa he tutustuvat elektronisen sodankäynnin ja sotilasjohtamisen perusteisiin.

Parhaiten menestyneet valitaan reserviupseerikurssille Panssarikouluun Parolannummelle. Joukkokoulutuskaudella koulutettavat harjaantuvat tehtäväkohtaisissa taidoissa ja sotilasjohtamisessa. Palveluksen jälkeen on mahdollista hakea alan työtehtäviin Puolustusvoimille tai kriisinhallintaoperaatioon ulkomaille.

Pääsyvaatimukset

Hakijalta edellytetään

  • normaali terveydentila, palveluskelpoisuusluokka A

Eduksi katsotaan

  • Motivaatio ja kiinnostus uusien asioiden oppimiseen
  • Kyky pitkäjänteiseen ja itsenäiseen toimintaan sekä loogiseen ajatteluun
  • Kiinnostus tietotekniikkaan, elektroniikkaan, vieraisiin kieliin, radioamatööritoimintaan tai matemaattisiin aineisiin

Hakeminen

Hakuaika umpeutuu vuosittain 31. tammikuuta. Voit hakeutua vain kuluvan vuoden heinäkuun saapumiserään. Valintakokeet järjestetään maaliskuun aikana. Valintakokeessa mitataan hakijan valmiuksia suoriutua erikoisjoukko- ja johtajakoulutuksesta.