Huolenpito

Varusmiehestä pidetään koko palveluksen aikana hyvää huolta.

Majoitus

Varusmiehet majoitetaan palvelusaikana kasarmeihin. Tuvissa majoittuu 8–12 henkilöä. Lisäksi yksiköissä ovat luokkatilat, kantahenkilökunnan huoneet, varastotiloja, hygieniatilat sekä oleskelutilat vapaa-ajalle. Harjoituksissa majoitutaan yleensä 10 tai 20 hengen sotilastelttoihin, joita lämmitetään kamiinalla.

Vaatetus

Varusmiehille jaetaan kaikki tarvittava vaatetus eri vuodenaikoja varten. Vastaat itse vaatteidesi vaihdosta puhtaisiin ja ehjiin varusvarastolla sekä niiden säilyttämisestä.

Ruoka

Palvelusaikana varusmiehille tarjotaan terveellisiä ja monipuolisia aterioita erityisruokavaliot huomioiden. Arkisin tarjotaan aamiainen, lounas, päivällinen ja vapaaehtoinen iltapala. Sunnuntaisin aamiaisen ja lounaan korvaa vahvennettu aamiainen. Maastossa tarjotaan samat päivittäiset ateriat harjoituksissa lisääntynyt energiantarve huomioon ottaen.

Varusmiestoimikunta (VMTK)

Jokaisessa joukko-osastossa toimii varusmiesten etuja ajava varusmiestoimikunta. Varusmiehistä koostuva toimikunta kehittää varusmiesten palvelusolosuhteita ja vapaa-ajan toimintaa tekemällä aloitteita joukko-osaston komentajalle ja ylempiin esikuntiin. VMTK järjestää aktiviteetteja varusmiehille kuten liikuntakerhoja ja viihde- ja elokuvailtoja.

Tutustu oman joukko-osastosi varusmiestoimikunnan toimintaan!

Sotilaskoti

Sotilaskoti eli sotku on varusmiehen taukopaikka varuskunnassa, jossa voit rentoutua vapaa-ajalla pelien, netin, kirjaston ja herkkujen parissa. Sotilaskoteja ylläpitävät sotilaskotiliiton jäsenyhdistysten työntekijät ja vapaaehtoiset sisaret.

Kirkollinen työ

Kirkollisen työn tarkoituksena on tukea henkisesti ja hengellisesti varusmiehiä sekä ylläpitää heidän eettistä toimintakykyään. Puolustusvoimien palveluksessa on ortodoksisia ja evankelisluterilaisia pappeja, jotka ovat kaikkien varusmiesten käytettävissä vakaumuksesta riippumatta. Palvelusaikana on sotilaspapin oppitunteja ja kirkkoon kuulumattomille järjestetään elämänkatsomustiedon oppitunteja.

Tukiverkko

Jos sinulla ilmenee ongelmia tai muita asioita, joista haluaisit keskustella palveluksen aikana, apua on tarjolla. Lähimmät esimiehesi kuten ryhmänjohtajasi auttavat sinua kaikissa palvelukseen liittyvissä asioissa. Yksikön päällikön puoleen voi kääntyä niin sotilas- kuin siviiliasioissa. Sotilaspapit ja sosiaalikuraattorit ovat auttamassa ja tukenasi kaikenlaisissa asioissa. Älä haudo ongelmiasi vaan käänny rohkeasti tukiverkkosi puoleen!