Varusmiesten kuntotilastot

Palvelukseen astuvien varusmiesten kuntotilastoja on seurattu 12 minuutin juoksutestin osalta vuodesta 1975 ja lihaskunnon osalta vuodesta 1982. Keskiarvot kattavat kaikkien saapumiserien testit. Ne suoritetaan noin kahden viikon kuluttua palveluksen alkamisesta.

Tulokset kuvaavat melko kattavasti miespuolisen suomalaisväestön kuntotasoa noin 19 vuoden iässä. Kuntotutkimukset tuottavat kansanterveydellisesti merkittävää tietoa suomalaisten nuorten miesten kehon koostumuksen sekä fyysisen kunnon muutoksista. Lisäksi tietoa hyödynnetään muun muassa liikuntakoulutuksen kehittämisessä.

Kuntotilastot osoittavat, että varusmiesten kehon paino on kasvanut ja aerobinen kunto heikentynyt viimeksi kuluneiden 20–35 vuoden ajan. Negatiivinen muutos on tasaantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Varusmiesten palveluksen alussa suorittaman 12 minuutin juoksutestin keskiarvo vuonna 2016 oli 2407 metriä. Se oli hieman heikompi tulos kuin edeltävänä vuonna (2423 m). Lihaskuntotestien osalta on havaittavissa vastaavaa kehitystä. Kiitettävien ja hyvien tulosten osuus oli 38 % ja heikkojen tulosten osuus oli 18 % vuonna 2016.

Kuntotilastot 2016