Kadetit juoksuradalla. Kuva Puolustusvoimat.

Puolustusvoimien liikuntastrategia

Puolustusvoimat on Suomen suurin kuntokoulu.

Puolustusvoimien liikunta-alan päämääränä on turvata fyysisesti toimintakykyinen, aktiivisesti liikuntaa harrastava ja tehtäviinsä motivoitunut henkilöstö sodan ja rauhan ajan sekä kriisiajan tarpeisiin.

Puolustusvoimat suosittelee, että jokainen palveluksessa oleva henkilö harrastaa liikuntaa säännöllisesti vähintään 3 - 5 kertaa viikossa 20-60 minuuttia kerrallaan, noin 60-90 prosentin intensiteetillä maksimisykkeestä. Tavoitteena on lisäksi yli 10 000 askeleen päivittäinen liikunta.

Fyysisen työkyvyn tavoitetason alle jääville ja merkittävästi ylipainoisille työntekijöille järjestetään työnantajan tukemaa terveys-, kunto ja ravinto-ohjausta yhteistoiminnassa työterveyshuollon kanssa. Edustusvalmennuksessa keskitytään yhä selkeämmin seuraaviin sotilasurheilulajeihin: ammunta, ampuma- ja maastohiihto, kamppailulajit, suunnistus sekä sotilas-, ilmailu- ja meri-5-ottelu.

Liikuntastrategia perustuu lakiin Puolustusvoimista, ja sitä ohjaa muut liikuntaa sekä terveyttä koskevat lait, asetukset ja mietinnät. Liikunta-ala perustuu Puolustusvoimissa ammattitaitoiseen osaamiseen, nykyaikaisiin opetusmenetelmiin, laadukkaaseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä liikunta-alan kansainvälisen kehityksen seurantaan.