Jääkäreitä hiihtämässä ahkion kanssa lumipuvuissa. Kuva Puolustusvoimat, Juhani Kandell.

Henkilöstön liikunta

Henkilöstö on Puolustusvoimien tärkein voimavara sekä kallein investointi.

Puolustusvoimien sodan sekä rauhan ajan tehtävät asettavat erityisvaatimuksia ammattisotilaan ja palkatun henkilöstön sijoituskelpoisuudelle, työkyvylle ja ikärakenteelle. Henkilöstön käytettävyys sodan ajan ja kriisiajan kokoonpanoissa sekä rauhan ajan työkyvyn ylläpitäminen ovat työnantajan ja työntekijän yhteinen asia. Liikuntamahdollisuudet ovat yhtäläiset myös Puolustusvoimien palkatulle siviilihenkilöstölle.

Ammattisotilaan perustaitojen ja fyysisen kunnon vaatimukset on määritetty laissa Puolustusvoimista sekä sen nojalla annetuissa Puolustusministeriön asetuksissa.

Fyysisen toimintakyvyn säilyttäminen edellyttää säännöllistä ja monipuolista liikunnan harrastamista. MarsMars.fi -liikuntapalvelu tarjoaa kuntokartoituksen perusteella räätälöityä kunto-ohjelmaa, joka soveltuu eri henkilöstöryhmille, myös työikäisille. Palvelussa on tarjolla runsaasti erilaisia harjoitusohjelmia sekä laaja videokirjasto.