EU Training Mission Somalia

Euroopan Unionin koulutusoperaatio Somaliassa (EUTM Somalia, European Union Training Mission Somalia) on operaatio, jonka tarkoituksena on tukea Somaliassa toimivaa Afrikan Unionin AMISOM-operaatiota Somalian turvallisuusjoukkojen koulutuksessa.

Operaation mandaatti perustuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan (1872/2009). Operaatio alkoi huhtikuussa 2010 Ugandassa ja koulutus siirtyi helmikuussa 2014 Mogadishussa. Operaation kokonaisvahvuus on noin 160 henkeä yhteensä 12 Euroopan maasta. Operaation mandaattia on jatkettu viimeksi maaliskuussa 2015, minkä mukaan toiminnan painopiste siirretään yhä enemmän koulutuksesta neuvonantotoimintaan. Mandaatti on voimassa joulukuun 2016 loppuun asti.

EUTM Somalia -operaation päämääränä on tukea Somalian turvallisuusjoukkojen kehittämistä. Operaation toiminnan painopiste on neuvonantajatoiminnassa Somalian puolustusministeriössä ja asevoimien pääesikunnassa. Toiminnan tavoitteina on kehittää Somalian asevoimien komentorakenteita, johtamista sekä koulutus-, henkilöstö- ja hallintorakenteita siten, että Somalian puolustushallinnolla on kyky itse vastata ja ylläpitää näitä toimintoja. Koulutusoperaatiossa avustetaan ja koulutetaan strategisella, operatiivisella ja taktisella tasolla. Somalian puolustusministeriössä ja pääesikunnassa toteutetaan neuvonantotoimintaa turvallisuussektorin kehittämiseksi sekä toimivien rakenteiden toimeenpanemiseksi.

Somalian asevoimien koulutusta ohjataan ja avustetaan kouluttamalla Somalian asevoimien sotilaita yhdessä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Koulutuksen painopisteenä ovat eri tasoilla tapahtuva johtajakoulutus ja erikoisalojen kouluttajakoulutus. Päämääränä asevoimien suorituskyvyn kehittämisessä on, että Somalia kykenee jatkossa omin voimin kouluttamaan sotilaansa eri tehtäviin.

Suomen osallistuminen

Suomi on osallistunut operaatioon alusta asti. Alkuvaiheessa suomalaisia oli operaatiossa kouluttajatehtävissä neljän hengen osasto Ugandassa. Toukokuusta 2013 lähtien koulutusosastossa ja esikuntatehtävissä Mogadishussa on palvellut enimmillään seitsemän suomalaista sotilasta. Suomi osallistuu operaatioon esikunta-, neuvonantaja- ja kouluttajahenkilöstöllä.

 

Maavoimat

Räjähdeisku Mogadishun lentokenttätukikohtaan

Somaliassa Mogadishun kansainvälisen lentokentän alueelle tehtiin autopommi-isku 26.7. noin klo 9.45. Lentokentällä sijaitsee EU Training Mission Somalia -operaation tukikohta, jossa palvelee myös suomalaisia rauhanturvaajia. EUTM Somalian henkilöstölle ei aiheutunut iskusta henkilövahinkoja.
26.7.2016 | 14.07
EUTM Somalia -operaation haastava tehtävä
Maavoimat

EUTM Somalia -operaation haastava tehtävä

Euroopan Unioni käynnisti 10. huhtikuuta 2010 Somaliassa koulutusoperaation tavoitteenaan vahvistaa maan turvallisuutta Somalian siirtymäajan hallituksen ja eri instituutioiden toiminnan mahdollistamiseksi.
12.7.2016 | 12.17