EU Training Mission Mali

Operaation tehtävä on tukea Malin asevoimia (MAF) tarjoamalla niille koulutusta ja neuvontaa, jotta Malin asevoimat pystyisivät jälleen huolehtimaan koko Malin alueellisesta koskemattomuudesta ja saamaan Pohjois-Malin alueen paremmin hallituksen hallintaan.

Operaatio perustuu Malin hallituksen pyyntöön ja se on osa EU:n Sahelin alueen turvallisuusstrategian mukaisia toimenpiteitä.

Lyhyellä aikavälillä operaatio pyrkii vastaamaan Malin asevoimien välittömiin operatiivisiin tarpeisiin kouluttamalla malilaisia sotilasyksiköitä sekä kehittämällä komento- ja logistiikkaketjujen toimintaa. Koulutukseen kuuluu myös tietoa siviilien suojelusta, humanitäärisestä oikeudesta ja ihmisoikeuksista. Keskipitkän- ja pitkän aikavälin tavoite on Malin asevoimien rakenteellisten ongelmien ratkaisu kehittämällä erityisesti henkilöstöhallintoa ja koulutusta sekä logistiikkajärjestelmää. Operaation kokonaisvahvuus on noin 55 0 henkilöä, joista noin 170 henkilöä toimii koulutus- ja neuvonantotehtävissä. Operaation johtovaltio on Ranska ja operaatiossa käytetään koulutuskielenä ranskaa ja esikunnassa englantia ja ranskaa.

Operaation toiminta rajoittuu Etelä-Malin alueelle, ja sen esikunta sijaitsee Bamakossa. Koulutustukikohta sijaitsee Koulikorossa noin 60 kilometrin päässä pääkaupungista. Osa koulutuksesta annetaan tukikohdan ulkopuolella maasto-oloissa. Koulutusta annetaan vain Malin asevoimille. EUTM Mali -operaation henkilöstö ei osallistu taistelutoimintaan eikä toimintaan Malin pohjoisosissa.

Suomen osallistuminen

Suomi osallistuu EUTM Mali koulutusoperaatioon Tasavallan presidentin 15.2.2013 tekemän päätöksen mukaisesti maaliskuusta 2013 alkaen kouluttaja- ja esikuntahenkilöstöllä.

Suomalaisten kokonaisvahvuus operaatiossa on enintään 12 ja suomalaisten kouluttajien tehtävänä on erityisesti jalkaväkikoulutus. Suomi toimii Malin koulutusoperaatiossa pohjoismaalais-baltialaisessa kouluttajaryhmässä yhdessä Ruotsin ja Liettuan kanssa.

Suomalaiset osana liikkuvaa koulutusosastoa Malissa
Maavoimat

Suomalaiset osana liikkuvaa koulutusosastoa Malissa

EUTM Mali -operaation koulutuskeskuksessa (Koulikoro Training Center, KTC) on koulutettu viimeisen reilun parin kuukauden aikana noin 400 Malin asevoimien (MAF) sotilasta. Liikkuvien koulutusosastojen tullessa mukaan toimintaan koulutus laajenee eri puolille Malia.
29.6.2016 | 11.08
EUTM Mali -operaation toimintamalli muuttuu
Maavoimat

EUTM Mali -operaation toimintamalli muuttuu

Malin asevoimille EUTM- koulutusoperaation antama koulutus on edennyt vaiheeseen, jossa kouluttajatehtävät vähenevät ja siirrytään liikkuvampaan toimintatapaan. Operaatiossa koulutus tulee jatkossa tapahtumaan entistä enemmän nykyisen Koulikoron koulutustukikohdan sijasta Malin asevoimien tukikohdissa.
20.5.2016 | 12.30
Maliin valmistaudutaan yhteistyön ilmapiirissä
Porin prikaati

Maliin valmistaudutaan yhteistyön ilmapiirissä

Porin prikaatissa koulutetaan 22.–26.2. Euroopan unionin koulutusoperaatioon Maliin (EUTM Mali) lähteviä sotilaita.
25.2.2016 | 12.28