Libanon UNIFIL

UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) on YK:n johtama operaatio, joka aloitti toimintansa vuonna 1978.

YK:n maajoukkojen toiminta-alue rajautuu Etelä-Libanoniin Litanijoen ja niin kutsutun Sinisen linjan väliselle alueelle. UNIFIL:iin kuuluu myös merikomponentti (MTF, Maritime Task Force), jonka tehtävä on tukea Libanonin laivastoa maan aluevesillä sekä estää laittomien aseiden ja muun kielletyn materiaalin tuominen maahan. Mandaattinsa mukaisesti UNIFIL avustaa Libanonin väestöä luomalla vastuualueelleen turvallisen ja vakaan ympäristön. Lisäksi mandaattiin sisältyy muun muassa humanitaarisen avun toimittamisen varmistaminen. UNIFIL koordinoi tehtävänsä Libanonin ja Israelin hallitusten kanssa. YK:n turvallisuusneuvosto on jatkanut operaation mandaattia yleensä aina vuoden kerrallaan. Nykyinen mandaatti on voimassa 31.8.2017saakka.

UNIFIL- operaation tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa vastuu Etelä-Libanonin turvallisuudesta voidaan kokonaan luovuttaa LAF:lle (Lebanese Armed Forces) ja muille Libanonin turvallisuusviranomaisille. Operaation kolme keskeisintä tehtävää ovat sinisen linjan valvonta, Libanonin asevoimien tukeminen ja Libanonin väestön avustaminen.

Suomen osallistuminen

Suomi osallistuu operaatioon osana Irlantilais-suomalaista pataljoonaa (IRISHFINBATT) ja 1.4.2017 alkaen osana ranskalaista reservipataljoonaa FCR (Force Commander Reserve). Suomalainen kriisinhallintajoukko Libanonissa (SKJL) muodostuu Irlantilais-suomalaisen pataljoonan jääkärikomppaniasta sen esikunta- ja tukiosista sekä FCR:n jääkärikomppaniasta ja sen tukiosista. Koko UNIFIL-operaatiossa palvelee noin 340 suomalaista rauhanturvaajaa.

Virolaisten rauhanturvaajien joukko liittyi osaksi suomalais-irlantilaista pataljoonaa toukokuussa 2015. Virolaiset korvaavat pataljoonassa vastaavan määrän suomalaisia rauhanturvaajia muodostaen yhden joukkueen suomalaisessa jääkärikomppaniassa.

Suomi on osallistunut UNIFIL:iin neljällä eri vuosikymmenellä. Operaation luonne ja toimintaympäristö ovat vaihdelleet vuosikymmenten mittaan. Suomi on aiemmin osallistunut UNIFIL-operaatioon vuosina 1982-2001 ja 2006-2007. Vuosina 1982-2001 suomalaisia oli alueella enimmillään yhden pataljoona verran. 2006-2007 suomalaiset lähettivät operaatioon rakentajakomppanian. Se osallistui operaatioon yhteistyössä irlantilaisten rauhanturvaajien kanssa.

 

Miinanraivaus jatkuu edelleen Libanonissa
Maavoimat

Miinanraivaus jatkuu edelleen Libanonissa

Miinat ja muut maastoon jääneet räjähteet ovat edelleen uhka. Raivaustyö on hidasta mutta välttämätöntä.
4.4.2018 | 15.21
Suomi jatkaa toimintaansa UNIFIL-operaatiossa Libanonissa
Maavoimat

Suomi jatkaa toimintaansa UNIFIL-operaatiossa Libanonissa

Suomalaisten toiminnan painopiste siirtyy FCR-pataljoonaan.
15.12.2017 | 11.22
Monikansallinen koulutusviikko Libanonissa
Maavoimat

Monikansallinen koulutusviikko Libanonissa

Yksi Libanonissa toimiva suomalaisen FCR-komppanian tehtävänä on kouluttaa paikallisia Libanonin armeijan (LAF) sotilaita. Alkusyksyn aikana FCR-komppania on järjestänyt LAF:n sotilaille muun muassa koulutusta taistelusta rakennetulla alueella.
2.10.2017 | 13.14
UNIFIL:n komentajan reservin ensimmäisestä rotaatiosta hyvät kokemukset
Maavoimat

UNIFIL:n komentajan reservin ensimmäisestä rotaatiosta hyvät kokemukset

UNIFIL:n komentajan reservi (Force Commander’s Reserve, FCR) operoi koko UNIFIL:n toimialueella Etelä-Libanonissa ja pystyy toimimaan rauhanturvajoukon kaikkien osastojen tukena. Kevääseen 2017 asti FCR koostui pelkästään ranskalaisista sotilaista. Suomalainen komppania aloitti FCR:ssä huhtikuussa 2017.
23.8.2017 | 16.55