Kosovo KFOR

Vuonna 1999 perustetun YK:n mandaatilla toimivan Nato-johtoisen KFOR-operaation tehtävänä on sotilaallisella läsnäolollaan estää vihamielisyydet ja taata rauha monietnisessä Kosovossa.

KFOR vastaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 sotilaallisista osista. Se tukee myös YK:n johtamaa ja koordinoimaa Kosovon väliaikaista siviilihallintoa, EULEX-siviilikriisinhallintaoperaatiota ja muita kansainvälisiä järjestöjä.

Suomen osallistuminen

KFOR-operaatiossa toimivat rauhanturvaajat muodostavat Suomalaisen osaston Kosovossa (SOK). Suomalaiset rauhanturvaajat toimivat esikunta- ja yhteysupseereina KFOR:n esikunnassa Camp Film Cityn alueella Pristinassa ja yhteysupseeriryhmässä (Liaison and Monitoring Team, LMT) Drenasin alueella. Syksyllä 2004 perustettujen yhteysupseeriryhmien tarkoituksena on pitää yhteyttä Kosovon paikallisiin viranomaisiin ja toimia linkkinä KFOR:in sekä paikallishallinnon, YK:n ja eri avustusjärjestöjen välillä.

Suomalaisten kokonaisvahvuus Kosovossa on 20. Vahvuutta laskettiin edellisen kerran vuoden 2010 lopussa, kun Suomalainen kriisinhallintajoukko Kosovossa lakkautettiin. Tätä edelsi vahvuuden laskeminen noin 400 hengestä 250:een vuoden 2009 syksyllä.

Kosovon operaatiolla on vahva suomalaishistoria. 2000-luvun alussa operaatiossa palveli parhaimmillaan yli 1000 suomalaisen rauhanturvaajan joukko.

Pitkäjänteisellä työllä eteenpäin Kosovossa
Maavoimat

Pitkäjänteisellä työllä eteenpäin Kosovossa

KFOR-operaatio on NATOn pitkäkestoisin rauhanturvaoperaatio.
6.10.2017 | 10.50