Irak OIR

Operation Inherent Resolve ( OIR) on Yhdysvaltain johtama maiden välinen koalitio, jonka toiminta on käynnistynyt syksyllä 2014.

YK:n Turvallisuusneuvosto hyväksyi elokuussa 2014 päätöslauselman 2170, jossa se toisti jäsenmaille pyyntönsä ryhtyä "kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotka ovat tarpeen, soveliaita ja kansainvälisen oikeuden mukaisia, joilla pystytään vastustamaan ISIL:n toimintaa". Syyskuussa 2014 käynnistyi kansainvälinen yhteistyö DAISH'in vastaisen toiminnan koordinoimiseksi ja tehostamiseksi.

Operaatioon osallistuu yli 60 maata, mukaan lukien kaikki EU-maat sekä Pohjoismaat. Yhteistyötä koordinoi Yhdysvallat. Kansainvälisen koalition toiminnan lähtökohtana on, että kukin maa päättää itse, minkälaista tukea DAISH’in vastaiseen toimintaan antaa. Kansainvälinen yhteenliittymä antaa sotilaallista tukea DAISH’in vastaiseen toimintaan, ehkäisee vierastaistelijoiden lähtöä konfliktialueelle, pyrkii tyrehdyttämään DAISH'in rahoituskanavat sekä heikentämään DAISH’in ideologiaa. Lisäksi kansainvälisen yhteenliittymän tavoitteena on alueen humanitaarisen kriisin lievittäminen.

Suomen osallistuminen

Tasavallan presidentin 29.4.2016 tekemällä päätöksellä Suomi osallistuu Irakin turvallisuusviranomaisten koulutus- ja neuvonantotehtävään Pohjois-Irakissa enintään noin 100 sotilaan osastolla noin vuoden ajaksi. Suomalaiset tukevat Irakin turvallisuusjoukkoja koulutuksella ja neuvonannolla Irakin pohjoisosissa. Henkilöstömäärän kasvaessa ja toiminnan laajentuessa myös suomalaisen joukon nimi muuttuu. Suomen osasto Irakissa (SOI) vaihtui 28.8.2016 Suomalaiseksi Kriisinhallintajoukoksi Irakissa (SKJI).

Suomalainen joukko on kouluttanut Irakin turvallisuusviranomaisia 8.2015 alkaen ja se jatkuu edelleen kurssimuotoisena koulutuksena koulutustukikohdissa eri puolilla Kurdistania. Koulutus tapahtuu ensisijaisesti pysyvissä koulutustukikohdissa, jonne joukot tulevat koulutettaviksi pääsääntöisesti komppania kerrallaan.

Neuvonantotoiminta puolestaan keskittyy Irakin turvallisuusjoukkojen tukikohtiin ja alueille, joissa kyseiset joukot toimivat. Käytännössä tämä tarkoittaa rintamalinjan läheisyyttä. Toiminta tähtää Irakin turvallisuusjoukkojen suorituskyvyn kehittämiseen. Neuvonantotoiminnalla saavutetaan kaksinainen hyöty. Se täydentää koulutusleireissä annettua koulutusta ja antaa mahdollisuuden havainnoida annetun koulutuksen toimivuutta käytännössä. Toimintalinjat tukevat toisiaan välittömän palautteen ja kehittämisen näkökulmasta. Neuvonantotoimintaan osallistuvat henkilöt ovat pääsääntöisesti puolustusvoimien palkattuun henkilökuntaan kuuluvia sotilaita, joilla on runsaasti aiempaa kokemusta kriisinhallintatehtävistä.

OIR operaationa poikkeaa muista Suomen käynnissä olevista kriisinhallintaoperaatioista. Joukkojen asemaa Irakissa ei määritä yhteinen kansainvälinen sopimus alueella, vaan toiminta Kurdistanissa perustuu Suomen ja Irakin väliseen noottien vaihtoon. Operaation suomalaisen henkilöstön asema on verrattavissa Wienin Yleissopimuksen mukaiseen esimerkiksi suurlähetystöjen teknisen asiantuntijahenkilöstön asemaan. Operaatiossa ei myöskään ole yhteistä voimankäytön säännöksiä, vaan voimankäyttö perustuu Suomen laissa määritettyihin hätävarjelusäännöksiin.

Wide Area Security -koulutus käynnissä Irakissa
Maavoimat

Wide Area Security -koulutus käynnissä Irakissa

Monikansallinen kouluttajaosasto on saanut toukokuun aikana uuden koulutettavan joukon WAS -kurssikokonaisuuden (Wide Area Security -koulutus) kouluttamiseksi paikallisille turvallisuusjoukoille.
19.6.2017 | 15.36
Maavoimat

Suomalaisten toiminta Irakissa parantaa koulutettavien toimintaedellytyksiä

Suomalaisten antama koulutus Irakissa on parantanut koulutettavien joukkojen kykyä toimia kokonaisena yksikkönä ja kehittänyt näin kykyä selviytyä taistelutilanteessa. Suomalaisten tarjoama ensihoito alueella on puolestaan pelastanut merkittävän määrän ihmishenkiä.
13.3.2017 | 12.12
Johtovastuu vaihtui Suomen Kriisinhallintajoukoissa Irakissa 14.2.2017
Maavoimat

Johtovastuu vaihtui Suomen Kriisinhallintajoukoissa Irakissa 14.2.2017

SKJI:ssa valmistauduttiin joukon komentajan vaihtoparaatin talvisen sateisessa säässä. Paraatiin olivat kokoontunut sekä kotiutuva osasto, että viikkoa aiemmin alueelle saapunut tehtävät vastaanottava rotaatio. Paraatin alkaessa rankkasade onneksi laantui lipun saapuessa Porilaisten marssin saattelemana paraatikentälle.
24.2.2017 | 10.56
Kertauskoulutusta peshmergoille
Maavoimat

Kertauskoulutusta peshmergoille

Suomalaisen kriisinhallintajoukon Irakissa kouluttajat toteuttivat kolmen päivän koulutusoperaation peshmergajoukolle, joka toimii ISIS:in vastaisella rintamalinjalla.
27.1.2017 | 13.48