Irak OIR

Operation Inherent Resolve ( OIR) on Yhdysvaltain johtama maiden välinen koalitio, jonka toiminta on käynnistynyt syksyllä 2014.

YK:n Turvallisuusneuvosto hyväksyi elokuussa 2014 päätöslauselman 2170, jossa se toisti jäsenmaille pyyntönsä ryhtyä "kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotka ovat tarpeen, soveliaita ja kansainvälisen oikeuden mukaisia, joilla pystytään vastustamaan ISIL:n toimintaa". Syyskuussa 2014 käynnistyi kansainvälinen yhteistyö DAISH'in vastaisen toiminnan koordinoimiseksi ja tehostamiseksi.

Operaatioon osallistuu yli 60 maata, mukaan lukien kaikki EU-maat sekä Pohjoismaat. Yhteistyötä koordinoi Yhdysvallat. Kansainvälisen koalition toiminnan lähtökohtana on, että kukin maa päättää itse, minkälaista tukea DAISH’in vastaiseen toimintaan antaa. Kansainvälinen yhteenliittymä antaa sotilaallista tukea DAISH’in vastaiseen toimintaan, ehkäisee vierastaistelijoiden lähtöä konfliktialueelle, pyrkii tyrehdyttämään DAISH'in rahoituskanavat sekä heikentämään DAISH’in ideologiaa. Lisäksi kansainvälisen yhteenliittymän tavoitteena on alueen humanitaarisen kriisin lievittäminen.

Suomen osallistuminen

Tasavallan presidentti päätti valtioneuvoston esityksestä 28.6.2017, että Suomen osallistumista Irakin OIR-operaatiossa jatketaan noin 100 sotilaalla vuoden 2018 loppuun asti.

Suomalainen joukko on kouluttanut Irakin turvallisuusviranomaisia 8.2015 alkaen ja se jatkuu edelleen kurssimuotoisena koulutuksena koulutustukikohdissa eri puolilla Kurdistania. Vuoden 2017 loppuun mennessä koulutustoiminta laajennettiin koskemaan kurdien peshmerga-joukkojen lisäksi myös muita Irakin turvallisuusjoukkoja. Uuden kansallisen mandaatin myötä Suomi voi osallistua koulutus- ja neuvonantotoimintaan Pohjois-Irakin lisäksi myös muualla Irakin alueella. Syyskuusta alkaen Suomalainen kriisinhallintajoukko Irakissa muodostuu alueella jo toimivasta kouluttajaosastosta sekä vuoden 2018 alussa toimintansa aloittaneesta liikkuvasta kouluttaja- ja suojausosastosta sekä tukitehtävistä.

OIR operaationa poikkeaa muista Suomen käynnissä olevista kriisinhallintaoperaatioista. Joukkojen asemaa Irakissa ei määritä yhteinen kansainvälinen sopimus alueella, vaan toiminta Kurdistanissa perustuu Suomen ja Irakin väliseen noottien vaihtoon. Operaation suomalaisen henkilöstön asema on verrattavissa Wienin Yleissopimuksen mukaiseen esimerkiksi suurlähetystöjen teknisen asiantuntijahenkilöstön asemaan. Operaatiossa ei myöskään ole yhteistä voimankäytön säännöksiä, vaan voimankäyttö perustuu Suomen laissa määritettyihin hätävarjelusäännöksiin.

Operaatio Irakissa elää muutosvaihetta
Maavoimat

Operaatio Irakissa elää muutosvaihetta

Maavoimien komentaja kenraalimajuri Petri Hulkko tarkasti Suomalaisen kriisinhallintajoukon Irakissa (SKJI) 5.–9. helmikuuta. Tarkastus keskittyi pääasiassa käynnissä oleviin muutoksiin operaation toiminnassa.
9.2.2018 | 14.08
Maavoimat

Suomalainen kriisinhallintajoukko Irakissa aloittaa toiminnan Kurdistanin ulkopuolella

Suomalainen kriisinhallintajoukko Irakissa aloittaa toiminnan osana monikansallista taisteluosastoa Kurdistanin ulkopuolella Pohjois-Irakissa.
3.1.2018 | 10.17
Maavoimat

Lippu siirtyi uuden komentajan käsiin Irakissa

Helteisen kuuma sää helli komentajan vaihtoparaatia Erbilissä, ku Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentaja vaihtui Irakissa 30. elokuuta.
7.9.2017 | 10.22
Maavoimat

Suomalaisten koulutustehtävä laajentuu Irakissa

Suomalaisen neuvonanto-osaston toiminta Irakissa on päättynyt, ja viimeiset neuvonantajat palasivat Suomeen elokuun puolivälissä. Kouluttajien määrää alueella lisätään vuoden loppuun mennessä.
4.9.2017 | 14.00