Kuva Puolustusvoimat.

Monenlaisia tehtäviä

Puolustusvoimiin on mahdollista työllistyä monista eri taustoista ja tehtäviä on tarjolla ympäri Suomen.

Tarjoamme työtä paitsi sotilaille, myös informaatioteknologian, logistiikan, tekniikan, talous- ja henkilöstöhallinnon, terveydenhuollon, viestinnän sekä monien muiden alojen siviiliasiantuntijoille.

Puolustusvoimissa joukkueen kouluttajat, sotilassoittajat, ICT-asiantuntijat, tutkijat, henkilöstösihteerit, taloussuunnittelijat, lääkärit, järjestelmäinsinöörit, helikopterimekaanikot sekä tiedottajat tekevät työtä yhteisen tavoitteen puolesta. Tehtävämme ovat moninaiset, mutta yhteisömme tiivis.

Valtiolle.fi-palvelusta näet työpaikkailmoituksemme siviilihenkilöstön, aliupseerien ja erikoisupseerien avoimiin tehtäviin.

Uratarinat

Laura kansainvälistää Puolustusvoimia

Laura kansainvälistää Puolustusvoimia

Laura Murto, englannin kielen asiantuntija, Maanpuolustuskorkeakoulu

Kuva Puolustusvoimat"Ennen Puolustusvoimia olin freelance-kääntäjä ja tein esimerkiksi Euroopan unionille tulkkauksia. Työni oli epäsäännöllisen säännöllistä. Halusin jotain turvaa, vakaampaa työtä, ja kun Pääesikunnan kansainväliselle osastolle tuli englannin kääntäjän paikka auki vuonna 2006, päätin hakea. Minulla ei ollut juurikaan käsitystä sotilassanastosta tai termeistä, olin vain kerran aiemmin tulkannut amiraali Kaskealaa.

Työssäni tarvitaan hyvää tiedonhakutaitoa, sillä aika harvoin enää pärjää sillä, että olisi valmiita sanalistoja. Tarvitaan avointa mieltä, eikä kannata olettaa, että itse aina tietää ihan varmasti; on hyvä tarkistaa muualtakin. Englannin kieltä täytyy ylläpitää koko ajan, koska kieli elää.

Työnkuvaani kuuluu esimerkiksi kirjeiden, raporttien, esitteiden tai power point -esitysten kääntämistä englanniksi, tai valmiiksi englanniksi kirjoitettujen tekstien oikolukua. Järjestämme myös kansainvälisiin tehtäviin hakeville harjoitushaastatteluita. Työhöni kuuluu jonkin verran opetusta, ja joskus joku voi soittaa ja kysyä esimerkiksi miten jokin sana lausutaan. Aina autetaan tietysti sellaisissa tilanteissa.

Työssäni parasta on se, että minuun luotetaan asiantuntijana ja minulla on vapaat kädet tehdä töitä parhaaksi katsomallani tavalla. Aina kaikkiin ehdotuksiin ei välttämättä sanota heti joo, mutta sitten käydään vuoropuhelua. Olen oikeasti kiinnostunut niistä asioista, joita käännän ja oikoluen.

Kulttuurin tuntemista tarvitaan

Kääntäminen on aika paljon soveltamista. Varsinkin vieraalle kielelle kääntäessä täytyy muistaa, ettei vastaanottaja tunne Suomea tai Puolustusvoimia samalla tavalla kuin alkuperäistekstin laatija. Osa töistä menee kulttuurin tuntemisen puolelle. Kun käännämme tekstejä vieraille kielille, kansainvälistämme silloin Puolustusvoimia. Olisi vastuutonta olla ottamatta kulttuurisia asioita huomioon käännöksiä tehdessä.

Haluaisin vähän useammin päästä käymään joukko-osastoissa katsomassa, mitä siellä tehdään. Joskus meidän täytyy kääntää jotain, jossa kuvaillaan komppaniatason toimintaa. Se vaatii paljon tiedonhankintaa, koska aihe on itselle niin vieras.

Viihdyn Puolustusvoimissa, enkä haluaisi olla missään muualla töissä. Erikoistun täällä jatkuvasti, ja nyt alkaa olla jo iso tuntuma esimerkiksi siihen, mitä upseerit tarvitsevat lähtiessään esikuntatehtäviin ulkomaille. Puolustusvoimien vahvuus työnantajana on myös liikunnan tukeminen; saamme liikkua kaksi tuntia viikossa työajalla, mikä on ollut iso etu.

Kannustan ennakkoluulottomasti hakemaan Puolustusvoimille töihin. Itse mietin aikoinani, että mitä oikein teen Puolustusvoimilla, kun minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta puolustusvoimista enkä tuntenut sanastoa etukäteen. Mutta koskaan en ole katunut tätä päätöstä!"

Satu hoitaa ympäristöoikeudellisia asioita

Satu hoitaa ympäristöoikeudellisia asioita

Satu Sinkkonen, sotilaslakimies (ympäristölakimies), Puolustusvoimien logistiikkalaitos, Tampere

Kuva PuolustusvoimatAloitin työni Puolustusvoimissa vuonna 2009 sotilaslakimiehen tehtävässä Maavoimien esikunnassa Mikkelissä. Työtehtävien monipuolisuus kiinnosti; työnkuvaani kuului mm. sotilasrikosasioiden, vahingonkorvausasioiden sekä asevelvollisuuslainsäädäntöön liittyvien asioiden käsittelyä. Sittemmin työtehtäväni keskittyivät yhä enemmän ympäristöoikeudellisiin asioihin, muun muassa ampumaratojen ja ampuma- ja harjoitusalueiden toimintaedellytysten turvaamista koskeviin kysymyksiin. Nykyään työskentelen näiden asioiden parissa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa Tampereella. Mainittakoon vielä, että työskentelen siviilitehtävissä, eikä työssäni edellytetä naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista.

Voimassa oleva ympäristönsuojelulainsäädäntö asettaa useita reunaehtoja Puolustusvoimien toiminnalle esimerkiksi ampumaradoilla ja ampuma- ja harjoitusalueilla. On ollut ilo havaita, että Puolustusvoimissa ympäristönsuojeluun liittyviin asioihin panostetaan ja että ympäristönsuojelun merkitys ymmärretään yhtenä toiminnan jatkuvuuden mahdollistavana tekijänä.

Työni on mielenkiintoista ja pääsen työssäni tutustumaan hyvinkin erilaisiin kohteisiin ja toimintoihin maa-, meri- ja ilmavoimissa. Puolustusvoimissa asioita tulee aina tarkastella myös poikkeusolojen näkökulmasta, mikä tuo mielenkiintoisen ulottuvuuden myös sotilaslakimiehen tehtävään.

Tehtävässäni tarvitaan taitoa ymmärtää ennakoivasti erilaisten viranomaispäätösten ja ratkaisujen merkitys puolustusvoimien toimintaedellytyksiin. Laajatkin asiakokonaisuudet on omaksuttava nopeasti, jotta pystyy tuottamaan tarvittavan juridisen analyysin toisinaan hyvinkin lyhyessä määräajassa. Lainsäädännön kehitystä on seurattava tiiviisti ja osattava hahmottaa sen merkitys suhteessa puolustusvoimien tarpeisiin. Samaan asiaan voi liittyä useita erilaisia intressejä, muun muassa puolustusvoimien tarpeita sekä ympäristönsuojelulainsäädännön ja ympäröivän yhteiskunnan asettamia vaatimuksia, joita on pyrittävä sovittamaan yhteen.

Puolustusvoimissa kannustetaan oman ammattitaidon kehittämiseen ja olen itsekin osallistunut useisiin koulutustilaisuuksiin sekä kotimaassa että ulkomailla. Monipuolisten työtehtävien ohella työssäni ehdottomasti parasta on loistavat työkaverit, joiden kanssa on helppoa ja mutkatonta tehdä töitä. Meillä kaikilla on yhteinen tavoite – maanpuolustus – mikä auttaa ylläpitämään hyvää yhteishenkeä.

Salla on rekrytoinnin asiantuntija

Salla on rekrytoinnin asiantuntija

Salla Aronen, henkilöstösuunnittelija, Sotilaslääketieteen keskus, Riihimäki

Kuva Puolustusvoimat"Olen ollut Puolustusvoimissa töissä vuodesta 2001, jolloin aloitin Helsingin ilmatorjuntarykmentissä toimistosihteerinä. Koulutukseltani olen merkonomi, ja olen suorittanut puolustusvoimissa arkistonhoidon tutkinnon. Ennen Puolustusvoimia olen tehnyt erilaisia sihteerin- ja toimistosihteerin tehtäviä eri yrityksissä.

Henkilöstösuunnittelijan tehtävät aloitin huhtikuussa 2013. Pääpaino työtehtävässäni on rekrytointi yhteistyössä Puolustusvoimien palvelukeskuksen kanssa. Rekrytoimme esimerkiksi lääkäreitä, erikoisupseereita, kenttäsairaanhoitajia tai sairaala-apulaisia. Tehtävääni kuuluu rekrytoinnin koko elinkaari, eli siitä asti, kun tulee tarve palkata uusi työntekijä siihen asti, kun henkilö on valittu tehtävään. Teen tarvittaessa toimintatapa-analyysi testauksia, tarkastan valintamuistioita, valmistelen esittelyjä - ja tehtävään määräämisasiakirjoja. Rekrytoinnin lisäksi monet muut henkilöstötoimiston tehtävät kuuluvat toimenkuvaani.

Työssäni tarvitaan henkilöstöasioiden hyvää tuntemusta. Erilaisten ihmisten kanssa pitää tietysti tulla toimeen sekä tarvitaan myös tarkkuutta, joustavuutta ja tietysti valtion virka- ja työehtojen tuntemista.

Hyvä porukka töissä auttaa

Teen päivittäistä työtäni henkilöstötoimiston ihmisten kanssa, ja henkilöstösuunnittelijana tietysti myös koko Sotilaslääketieteen keskuksen henkilökunnan kanssa. Työilmapiiri meillä on tosi loistava! Se on tärkeää työssä jaksamiselle.

Minulla on vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät, ja saan tehdä töitä ja olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Samanlaista työpäivää on harvoin. Haastavaksi työn tekee sen hektisyys: aikataulut useimmiten sanelee kiireen. Toisaalta tykkään myös siitä, pieni kiire on välillä ihan hyvä ja pitää virkeänä.

Puolustusvoimat on mielestäni mukava ja monipuolinen työpaikka. Vaikka työpaikan sijainti ja tehtävät on välillä vaihtuneet, työyhteisö on aina ollut aina mukava ja kannustava."

Pia on talouden kehittäjä

Pia on talouden kehittäjä

Pia Nieminen, laskentapäällikkö, Pääesikunta, suunnitteluosasto

Kuva Puolustusvoimat"Tulin Puolustusvoimille töihin maaliskuussa 2006. Olin työskennellyt yksityisellä puolella viennin ja talouden tehtävissä ennen sitä. Ajattelin, että Puolustusvoimat on valtion työpaikoista kiinnostavin. Olimme muuttamassa perheeni kanssa pohjoiseen ja katselin, mitä työpaikkoja Rovaniemellä olisi tarjolla. Hain ja pääsin Lapin sotilasläänin esikuntaan taloussuunnittelijaksi.

Minulla kävi hyvä onni, että sain sellaisen tehtävän, jossa pystyin etenemään urallani. Tammikuussa 2008 siirryin Jääkäriprikaatiin talouspäälliköksi, jonka jälkeen lokakuussa 2010 Pääesikunnan kansliaan, Helsinkiin, Pääesikunnan controlleriksi. Suunnitteluosastolle sijoittuneen puolustusvoimien controllerin tehtävän kautta siirryin laskentapäälliköksi. Nykyisessä työtehtävässäni aloitin helmikuussa 2014.

Työnkuvaani kuuluu Puolustusvoimien maksuliike ja kirjanpito, sekä niiden kautta talouden prosessit ja SAP-tietojärjestelmän kehittäminen talouden osalta. Tässä työssä vaaditaan pitkäaikaista talous- ja valtionhallinnon osaamista. Suureksi eduksi on Puolustusvoimien eri toimintojen tunteminen, joka auttaa ymmärtämään kirjanpidon ja talouden lukujen muodostumista sekä asioita niiden taustalla. Minulle on ollut iso rikkaus saada toimia niin joukko-osasto-, puolustushaara- kuin puolustusvoimat tason tehtävissä.

Ei pääse pitkästymään

Normaaliin työpäivääni kuuluvat muun muassa Puolustusvoimien maksuliikkeen ja kirjanpidon ohjaavat tehtävät sekä yhteistyö ulkoisten sidosryhmien kanssa. Puolustusvoimauudistus vaikuttaa tällä hetkellä paljon työhön. Me laadimme ohjeistuksia sekä kehitämme prosesseja, toimintatapoja ja tietojärjestelmiä muutoksessa. Talouden prosessivastaavana toimin talouden asiantuntijana kehittämistyössä, ja työpäivääni kuuluukin merkittävissä määrin aktiivinen osallistuminen SAP-tietojärjestelmän kehittämiseen.

Osastollani on oikein hyvä yhteishenki. Meitä on aika pieni porukka, joten me keskustelemme ja pohdimme asioita yhdessä. Saan myös tehdä yhteistyötä puolustushaarojen ja joukko-osastojen talouden ihmisten sekä muiden toimialojen asiantuntijoiden kanssa, mikä on mielestäni rikkaus. Työ on monipuolista ja antaa hyvin mahdollisuuksia kehittyä ja oppia. Välillä nämä muutokset saattavat tuntua vaativilta, mutta eipähän pääse pitkästymään, kun koko ajan tapahtuu!

Vapaa-ajallani harrastan ratsastusta; vuokraan hevosta muutaman kertaa viikossa. Vietän tietenkin myös paljon aikaa pian 8-vuotiaan poikani kanssa. Toivon, että voin tulevaisuudessakin pysyä puolustusvoimilla töissä ja kasvattaa osaamistani edelleen. Puolustusvoimat on iso organisaatio, joka tarjoaa monenlaisia ja –tasoisia tehtäviä ympäri Suomea."

Aino johtaa sotilasmusiikin ammattilaisia

 

Aino johtaa sotilasmusiikin ammattilaisia

Aino Koskela, kapellimestari, erikoisupseeri, Rakuunasoittokunta, Lappeenranta

Aino Koskela. Kuva Puolustusvoimat.Tieni kapellimestariksi alkoi 9-vuotiaana musiikkiopistossa, instrumenttinani käyrätorvi. Sen soittoa jatkoin Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa. Ylioppilastutkinnon jälkeen opiskelin musiikkikasvatusta ja valmistuin musiikin kandidaatiksi vuonna 2007.

Samana vuonna siirryin puolustusvoimiin sotilaskapellimestarien koulutusohjelmaan. Suoritin myös naisten vapaaehtoisen asepalveluksen Kaartin jääkärirykmentissä, josta valmistuin tulenjohdon aliupseeriksi. Johtajakauden soitin käyrätorvea Kaartin soittokunnassa. Asepalveluksen jälkeen aloitin kauan haaveilemani sinfoniaorkesterijohdon opinnot, ja valmistuin musiikin maisteriksi vuonna 2012 Sibelius-Akatemiasta Leif Segerstamin kapellimestariluokalta.

Ensimmäinen varsinainen työni puolustusvoimissa oli toimia käyrätorven äänenjohtajana Panssarisoittokunnassa sekä jousiyhtyeen kapellimestarina Varusmiessoittokunnassa. Työn ohella suoritin sotilasopintoja, joita tarvitaan kapellimestaritehtäviä varten. Vuoden 2016 alussa siirryin erikoisupseerin virkaan ja aloitin nykyisessä kapellimestarin tehtävässä Maasotakoulun Rakuunasoittokunnassa.  

Puolustusvoimissa on viisi ammattisoittokuntaa sekä Varusmiessoittokunta. Työtehtäviini kuuluu muun muassa konsertti- ja paraatisoittokunnan, viihde- ja jousiorkesterin, big bandin ja kamariyhtyeiden johtamista ja harjoituttamista. Työskentelen kuorojen ja solistien kanssa sekä suunnittelen konserttikauden ohjelmiston yhdessä muiden muusikoiden kanssa. On hienoa, että voin käyttää työssäni hyödyksi myös sävellys- ja sovitusopintojani.

Työssäni parasta ovat työtoverit. Saan tavata hienoja, lahjakkaita ja usein kovin vaatimattomia osaajia mitä erilaisimmissa tehtävissä. Puolustusvoimien esimiestyössä arvostan hyvää perehdyttämistä ja koulutusmyönteisyyttä. Meitä kannustetaan myös fyysisen kunnon ylläpitoon. Muusikoille ja kapellimestareille tämä on erityisen tärkeää, koska työskentelemme omalla kehollamme.

Työnantajana puolustusvoimat on luotettava, varma ja oikeudenmukainen. Joustavien työaikamuotojen ansiosta opintojen ja perhe-elämän yhteensovittaminen onnistuu hyvin. Vaikka puolustusvoimia ajatellaan ”miehisenä” organisaationa, kaikki tuntemani naiset viihtyvät erittäin hyvin töissään. Ilmapiiri on ulkoisesti muodollinen, mutta sisäisesti rento.

Kapellimestareiden persoona, luovuus ja ammattitaito näkyvät soittokuntien toiminnassa. Arvostan sotilasmusiikin perinteitä, toisaalta meillä kapellimestareilla on oikeus ja velvollisuus luoda myös oman aikamme näköistä konserttitoimintaa. Parhaimmillaan sotilassoittokunnat tuovat ihmisille iloa, lohdutusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta niin maakunnissa kuin kansainvälisestikin.

Työtehtäväni edellyttävät laajaa koulutusta. Tärkeintä kuitenkin on oma intohimo työhön ja itsensä kehittämiseen. Uskon, että se välittyy alaisille rohkaisevana ja pelottomana työilmapiirinä. Olen kohdannut myös opettavaa epämukavuutta, sillä esimerkiksi sotilaskoulutuksen ampuma- ja suunnistusharjoitukset eivät ole minulle luontaisia. Näen kuitenkin, että epävarmuuden ja epäonnistumisen sietäminen ovat tehneet minusta vahvemman ja empaattisemman johtajan.