Kuva Puolustusvoimat
Terveystarkastusohjeet


Terveystarkastusohje ja sitä tukeva menettelytapaohjeisto on uusittu vuonna 2012.
Painettua ohjetta voi tilata Kenttälääkinnän palveluyksiköstä suunnittelija Marco Kainulaiselta, p. 0299 576 111.

Koulutus

Sotilaslääketieteen keskus järjestää vuosittain asevelvollisten ennakkoterveystarkastuksiin, kutsuntatarkastuksiin ja palveluskelpoisuusarviointiin liittyvän koulutustilaisuuden.
Koulutus on tarkoitettu sekä siviiliterveydenhuollossa että Puolustusvoimissa työskentelevälle terveydenhuoltohenkilöstölle. 
Lisätietoja antaa suunnittelija Marco Kainulainen, p. 0299 576 111.

Koulutusmateriaalia 19.1.2017 pidetystä koulutuksesta:

 

Kuva Puolustusvoimat, Jarno Kovamäki  Kuva Puolustusvoimat, Jarno Kovamäki

Asevelvollisen palveluskelpoisuuden arviointi -verkkokurssi

Asevelvollisen palveluskelpoisuuden arviointi -verkkokurssin voi suorittaa Duodecimin Oppiportti-palvelussa.