Pääesikunnan logistiikkaosasto

Pääesikunnan logistiikkaosasto ohjaa puolustusvoimien logistiikkaa. Osaston vastuualueella ovat muun muassa kunnossapito ja hankinnat.

Logistiikkaosasto suunnittelee puolustusvoimien ja muun yhteiskunnan logistiikkaa valtionhallinnon, elinkeinoelämän ja huoltovarmuusorganisaatioiden kanssa. Osasto tekee logistiikan alalla myös kansainvälistä yhteistyötä.

Tilahallinta ja ympäristönvalvonta kuuluvat Pääesikunnan logistiikkaosaston toimialaan. Osasto myös ohjaa logistiikan tietohallintoa puolustusvoimissa.

Osaston rakenne

Pääesikunnan logistiikkaosastoa johtaa puolustusvoimien logistiikkapäällikkö, prikaatikenraali Timo Kakkola.

Pääesikunnan logistiikkaosastoon kuuluu kuusi sektoria:

  • Suunnittelusektori
  • Kehittämissektori
  • Logistiikkasektori
  • Järjestelmäsektori
  • Lääkintähuoltosektori
  • Kaupallinen sektori