Pääesikunnan koulutusosasto

Pääesikunnan koulutusosasto vastaa henkilöstön osaamisesta ja toimintakyvystä sekä joukkojen koulutus- ja harjoitustoiminnan koordinoinnista.

Koulutusosasto tukee suorituskykyisten sodan ajan joukkojen kouluttamista. Koulutusosasto omistaa asevelvollisten ja palkatun henkilöstön osaamisen ja toimintakyvyn kokonaisuuden.

Osasto

  • ohjaa Puolustusvoimien koulutusjärjestelmää
  • ohjaa Puolustusvoimien koulutus- ja harjoitustoimintaa
  • ohjaa Puolustusvoimien henkilöstön toimintakyvyn ylläpitoa ja kehittämistä
  • ohjaa vapaaehtoista sotilaallista maanpuolustuskoulutusta
  • ohjaa työ- ja palvelusturvallisuustoimintaa
  • ohjaa oppimisympäristöjen kehittämistä ja asevelvollisten informaatiopalveluita.

Pääesikunnan koulutusosaston organisaatio muodostuu johdosta ja kolmesta sektorista: suunnittelusektori, koulutussektori ja toimintakykysektori. Sektorit valmistelevat osaston tuotteet johdon määrittämällä tavalla.