Pääesikunnan kanslia

Pääesikunnan kanslia tukee Puolustusvoimain komentajan ja Pääesikunnan johdon työskentelyä.

Kanslia

  • vastaa Pääesikunnan asianhallinnasta
  • pitää yhteyttä ulkomaisiin puolustusasiamiehiin
  • järjestää Pääesikunnan tieto-, henkilöstö- ja taloushallinnon.

Kanslia on jaettu johdon tukiosastoon ja hallinto-osastoon. Osastoja johtavat kanslian apulaisosastopäälliköt. Kanslian päällikkö on viestintäosaston, teknillisen tarkastusosaston ja sisäisen tarkastusyksikön päälliköiden esimies.