Sotamuseon Maneesissa. Kuva Anna Huovinen.

Lev dig in i Finlands krigshistoria på Krigsmuseet

Krigsmuseet bevarar i sina samlingar Finlands krigs- och vapenhistoria samt föremål och bilder som hänför sig till försvarsmaktens olika skeden. Krigsmuseets utställningar sträcker sig tidsmässigt från krigen under gångna århundraden till modern krishantering.

Meddelande om Krigsmuseets tjänster under 2018

Krigsmuseet bygger upp en ny utställning och flyttar samlingarna i Helsingfors till ett samlingscenter och detta kommer att innebära betydande begränsningar för museets tjänster under 2018. Vi ber våra kunder beakta följande:

  • Krigsmuseet har inga öppna utställningar för tillfället. Utställningar i Sveaborg öppnas nästa gång för allmänheten 9.5.2018 kl. 11.00. Ytterligare uppgifter: utställningschef Lauri Haavisto, lauri.haavisto@mil.fi
  • Tjänsterna i Krigsmuseets bildarkiv håller stängt 1.1.–31.12.2018. Ytterligare uppgifter: Bildarkivets chef Johanna Palokangas, johanna.palokangas@mil.fi
  • Krigsmuseets samlingstjänster (utlåning, informationstjänster, föremålstjänster, fotografering etc.) är stängda och öppnas nästa gång år 2019 vid en tidpunkt som meddelas separat. Ytterligare uppgifter: samlingschef Anssi Saari, anssi.saari@mil.fi

Aktuellt