11.08.2017–16.08.2017

Huovinrinne, Säkylä, Kjulo, Vittis

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter infanteri vapen på Säkylä skjutområde 11. – 16.8.2017 dagligen klockan 00:00 – 24:00.

Farligt område är Huovinrinne skjutområde, Säkylä.

Det skjutande truppförbandet är Björneborgs brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 441 950.