15.05.2017–19.05.2017

Russarö, Finska viken

Bullermeddelande

Försvarsmakten övar i Russarö 15. - 19.5.2017 mellan 08:00 - 22:00.

Övningen förorsakar buller.

Det övande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 500.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.