18.04.2017–21.04.2017

Obbnäs, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanteri vapen i Obbnäs på följande tider 18.04. - 21.04.2017 klockan 07:00 - 24:00.

Det farliga området är 4 km avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Stuguviken - Stora Svartö - Sandö - Bötet, varifrån söderut och högra gräns är Stuguviken - Bökarviken - Stora Ådgrundet, varifrån söderut.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 326 310.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.