18.04.2017–21.04.2017

Pohjankangas, Niinisalo

Bullermeddelande

Försvarsmakten övar på Pohjankangas skjutområde 18.4. - 21.4.2017 dagligen klockan 07:00-23:00.

Övningen förorsakar buller.

Det övande truppförbandet är Björneborgs brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 443 950. .

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.