15.05.2017–19.05.2017

Russarö, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter Försvarsmakten skjuter med infanteri- och kustartillerivapen i Russarö 15. - 19.5.2017 dagligen mellan kl. 08:00 - 22:00.

Det farliga området sträcker sig till 20 km avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Russarö - Lindskär och högra gräns är Russarö - Morgonlandet.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 500.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.