21.07.2017–23.07.2017

Vattajanniemi, Lochteå

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen i Lochteå: 21.7.kl 18:00 - 23:00, 22.7.2017 kl 7:00 - 23:00 och 23.7.2017 kl 7:00 - 18:00.

Det farliga området sträcker sig ut mot havet 3 km väst om Lahdenkrooppi och 3 km nordväst om Kalsonnokka. Lochteå skjutning område är stängdt på följande sätt: 21.7. kl 18:00 till 23.7. kl 18:00.

Det skjutande truppförbandet är Försvarsmaktens logistikverk.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 574 401.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.