20.07.2017–23.07.2017

Hätilä, Tavastehus

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen på Hätilä skjutområde 20–23.7.2017 dagligen mellan klockan 08:00 och klockan 22:00.

Det farliga området är hela Hätilä skjutområde.

Det skjutande truppförbandet är Pansarbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 442 420 eller 040 560 7034.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.