Säkerhetsutredningar

En säkerhetsutredning görs, då hemligt material överlämnas till en person eller ett företag. Ett intyg görs upp enligt övervägande också då en person eller en anställd från ett företag rör sig i försvarsmaktens utrymmen.

Man ansöker om ett personligt säkerhetsintyg via försvarsmaktens förvaltningsenhet. Säkerhetsutredningar av företag som utför arbete i anslutning till försvarsmakten görs av Huvudstaben.

Säkerhetsintyg

Ett säkerhetsintyg beviljas en enskild person. Du behöver intyget i hemlandet och på utrikes tjänsteresor. Du kan behöva ett säkerhetsintyg, ifall

  • du hanterar sekretessbelagd information i enlighet med internationella förpliktelser
  • du rör dig i utrymmen, där du har tillgång till hemligt material.

Förpliktelsen gäller till exempel personer, som är anställda av försvarsmaktens intressentgrupper, då de utför projektarbete för försvarsmakten och de under den tid projektet pågår har tillgång till hemligt material.

Du kan ansöka om ett intyg genom att skicka en ansökan till försvarsmaktens förvaltningsenhet. Intyget beviljas av utrikesministeriet. För att kunna få ett intyg måste du ha en gällande säkerhetsutredning av person.

Säkerhetsutredning av företag

För ett företag måste en säkerhetsutredning av företag göras, ifall man han för avsikt att överlämna sekretessbelagd information till företaget. Ifall företaget kommer att få tillgång till information på skyddsnivå III (konfidentiell information) eller information som klassificeras till en högre nivå än skyddsnivå III, är en utredning obligatorisk. Under utredningen bedöms företagets informationssäkerhetsnivå med den omfattning som krävs.

Utredningen kan också göras innan uppgifter på skyddsnivå IV överlämnas. Även om inga sekretessbelagda uppgifter överlämnas till företaget, kan en utredning göras. Exempelvis kan en utredning göras av ett företag som arbetar i försvarsmaktens utrymmen.

Ifall ditt företag behöver ett säkerhetsintyg, ska du kontakta utrikesministeriet per e-post på adressen nsa(at)formin.fi. Huvudstaben gör utredningar om företag, som utför uppgifter som försvarsmakten tilldelat dem eller som utför arbete i anslutning till försvarsmaktens anskaffningar.

Vid säkerhetsutredningen av företag bedöms företagets ansvarspersoners tillförlitlighet. Dessutom bedöms företagets säkerhetsarrangemang, till exempel informationssäkerheten. Ett företag, som godkänts vid utredningen får ett säkerhetsintyg för företag, som är i kraft i högst fem år.

Ytterligare uppgifter och länkar