Paraden på försvarets fanfest 4.6.2017 Helsingfors

Riksparaden på försvarets fanfest ordnas 4.6.2017 i Helsingfors. Temat för paraden är: Försvaret angår alla. Den fjärde juni blir det 150 år sedan Marskalk Mannerheims födelse

Trupper och materiel från alla försvarsgrenar, Försvarshögskolan, Gränsbevakningsväsendet, samt veteran- och försvarsorganisationerna deltar i paraden - totalt ca 1300 personer och 50 fordon. Under förbimarschen görs överflygningar med 19 luftfartyg.

Republikens president Sauli Niinistö tar emot paraden tillsammans med kommendören för försvarsmakten general Jarmo Lindberg.

Fältbiskop Pekka Särkiö håller fältandakten, och paradtrupperna kommenderas av stabschefen för armén Petri Hulkko.

Förutom mönstringen och förbimarschen bjuder paraddagen också på annat intressant program på olika håll i Helsingfors.

Fanfestens program 4.6.2017:

8.00 Högtidlig flagghisning av marinen - Södra hamnen
9.00 Kransnedläggning - Sandudd
10.00 Festgudstjänst - Domkyrkan
9.00-15.00 Fartygspresentation - Södra hamnen
10.00-18.00 Materielutställning - Medborgartorget
10.50-11.30 Flyguppvisning- Brunnsparken
12.00 Paradmönstring - Senatstorget
13.30 Förbimarsch - Mannerheimvägen
15.00-18.00 Försvarsmaktens Finland 100 sommarturné 2017-konsert - Medborgartorget
Försvarsmakten

Tal av republikens president den 4 juni 2017

Tal av republikens president Sauli Niinistö vid paraden på försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2017
5.6.2017 | 8.44
Försvarsmakten

Paradandakt 4.6.2017, Senatstorget

Vi lyssnar till Bibelns ord för den här helgdagen: "Med min egen ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem." (Hes 36:27)
4.6.2017 | 13.07
Trafikarrangemang i Helsingfors 3–4 juni 2017 i samband med riksparaden på försvarets fanfest
Försvarsmakten

Trafikarrangemang i Helsingfors 3–4 juni 2017 i samband med riksparaden på försvarets fanfest

Riksparaden på försvarets fanfest den 4 juni 2017 medför förändringar i trafiken, parkeringen och kollektivtrafiken i Helsingfors. För att undvika köer i trafiken uppmanas allmänheten att ta sig fram till fots eller använda kollektivtrafik i centrum under paradevenemangen.
29.5.2017 | 11.48
Marinens och Gränsbevakningsväsendets fartyg öppna för allmänheten

Marinens och Gränsbevakningsväsendets fartyg öppna för allmänheten

Paraddagen inleds klockan 8 med Marinens högtidliga flagghissning i Södra hamnen. Vid hamnen ligger nio/tio av Marinens strids- och stödfartyg samt Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg Turva. Fartygen öppnar sina dörrar för allmänheten klockan 9, och är öppna till klockan 15. I hamnen finns också Marinens materiel framställt.
22.5.2017 | 10.47
Kransnedläggning vid Sandudd 4.6.

Kransnedläggning vid Sandudd 4.6.

Söndagen den 4 juni 2017 klockan 9.
22.5.2017 | 10.43
Materielutställning

Materielutställning

På Medborgartorget finns arméns, flygvapnets och de andra myndigheternas gemensamma materielutställning som är öppen klockan 10–18.
22.5.2017 | 11.09
Flyguppvisning klockan 10.50 vid Brunnsparken

Flyguppvisning klockan 10.50 vid Brunnsparken

Publiken har en möjlighet att följa på nära håll hur Flygvapnets Hornet-allvädersjaktflygplan flyger och hur ett plan rör sig.
22.5.2017 | 10.51
Paradmönstringen på Senatstorget

Paradmönstringen på Senatstorget

Paradmönstringen på försvarets fanfest ordnas klockan 12 på Senatstorget. Paradtrupperna grupperar sig vid Senatstorget från och med klockan 11.20. Det lönar att vara på plats i god tid. Man kan även följa med mönstringen och förbimarschen på stora skärmar vid Senatstorget, Salutorget och Medborgartorget.
22.5.2017 | 10.56
Förbimarschen

Förbimarschen

Förbimarschen börjar på Mannerheimvägen klockan 13.30. I förbimarschen deltar sammanlagt mer än 1 300 personer, 50 fordon och 19 luftfartyg.
22.5.2017 | 11.03
Finland 100 Försvarsmaktens sommarturnés konsert

Finland 100 Försvarsmaktens sommarturnés konsert

Finland 100 Försvarsmaktens sommarturnés konsert på Medborgarstorget klockan 15–18.
22.5.2017 | 11.19

instagram