Flygvapnet Hawk

Självständighetsdagens riksparad i Kuopio

Temat för paraden den 6 december är Försvaret angår alla. På självständighetsdagen har det gått 100 år sedan Finland blev en självständig nation.

Följande parader kommer att hållas
4.6.2018 i Seinäjoki,
6.12.2018 i S:t Michel.

Trupper och materiel från alla försvarsgrenar, Försvarshögskolan, Gränsbevakningsväsendet samt veteran- och försvarsorganisationerna deltar i paraden, sammanlagt cirka 1200 personer och 50 fordon. I förbimarschen deltar 34 luftfartyg.

Paraden tas emot av kommendören för flygvapnet, generalmajor Sampo Eskelinen.

Fältandakten förrättas av flygvapnets fältprost, Kari Mannermaa, och paradtrupperna kommenderas av stabschefen för flygvapnet, brigadgeneral Jari Mikkonen.

Utöver mönstringen och förbimarschen bjuder paraddagen också på mycket annat intressant program i centrala Kuopio. Hjärtligt välkomna!

 

Självständighetsdagens program den 6.12.2017:

9.00

Kransnedläggning vid hjältegravarna i Sankaripuisto

10.00

Gudstjänst - Kuopio Domkyrka

10.00-15.00

Materielutställning - torget i Kuopio

12.00

Paradmönstring - Keskuskenttä

13.15

Förbimarsch - Tulliportinkatu

14.30

Dagsfest för allmänheten - Kuopio musikcenter

 

Kransnedläggning på självständighetsdagen vid hjältegravarna och på begravningsplatsen i Kuopio

Kransnedläggning på självständighetsdagen vid hjältegravarna och på begravningsplatsen i Kuopio

Traditionsenlig kransnedläggning äger rum vid hjältegravarna och på begravningsplatsen den 6 december med början klockan 9.00.
26.10.2017 | 10.40
Självständighetsdagens riksparad ordnas den 6 december i Kuopio
Försvarsmakten

Självständighetsdagens riksparad ordnas den 6 december i Kuopio

På självständighetsdagen har det förflutit 100 år sedan Finland blev en självständig stat. Temat för paraden är Försvaret angår alla.
16.11.2017 | 10.50

instagram