Julkaisut

Tutkimuslaitoksen julkaisuja ovat tutkimuskatsaukset, Puolustusvoimien tutkimuksen vuosikirja ja tutkimuslaitoksen julkaisuja -sarjan julkaisut.

Tutkimuskatsaukset

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa tutkitaan ja kehitetään sotataitoa, käyttöperiaatteita, puolustusmateriaalia, puolustusteknologiaa ja ihmisen toimintakykyä. Laitoksen tutkimuskatsaukset sisältävät ajankohtaisia näkökulmia laitoksen osaamisalueilla.

Tutkimuslaitoksen tutkimuskatsaukset

Puolustusvoimien tutkimuksen vuosikirja

Vuosikirjaa ilmestyy yksi numero vuodessa painettuna sekä sähköisenä.

Puolustusvoimien tutkimuksen vuosikirja

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen julkaisuja -sarja

Tutkimuslaitoksen julkaisuja -sarjassa julkaistaan tutkimusraportteja, opinnäytetöitä ja proceedingseja laitoksen toimintaan kuuluvilta osa-alueilta.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen julkaisuja -sarja