Huvudstabens logistikavdelning

Huvudstabens logistikavdelning styr försvarsmaktens logistik. Till avdelningens ansvarsområden hör bland annat underhåll och anskaffningar.

Logistikavdelningen planerar försvarsmaktens samt det övriga samhällets logistik i samarbete med statsförvaltningen, näringslivet och underhållssäkerhetsorganisationerna. Avdelningen har också internationellt samarbete inom logistiksektorn.

Fastighetskontroll och miljöövervakningen hör också till logistikavdelningens verksamhetsområden. Avdelningen styr också logistiksektorns IT-administration inom försvarsmakten.

Avdelningens uppbyggnad

Huvudstabens logistikavdelning leds av försvarsmaktens logistikchef, brigadgeneral Timo Kakkola.

Huvudstabens logistikavdelning består av sex sektorer:

  • Planeringssektorn
  • Utvecklingssektorn
  • Logistiksektorn
  • Systemsektorn
  • Medicinalunderhållssektorn
  • Handelssektorn