Huvudstabens kansli

Huvudstabens kansli stödjer kommendören för försvarsmakten och Huvudstabens ledning i deras arbete.

Kansliet

  • ansvarar för Huvudstabens ärendeförvaltning
  • håller kontakt med utländska militärattachéer
  • ombesörjer Huvudstabens data-, personal- och ekonomisförvaltning.

Kansliet är indelat i ledningens stödavdelning och förvaltningsavdelningen. Avdelningarna leds av kansliets biträdande avdelningschefer. Chefen för kansliet är förman för press- och informationsavdelningens, tekniska granskningsavdelningens och den interna granskningsenhetens chefer.