Natos partnerskap för fred

Försvarsmakten deltar i verksamheten inom Natos partnerskap för fred.

Finland samarbetar med Nato inom ramen för det multilaterala Euroatlantiska partnerskapsrådet och det bilaterala partnerskapsprogrammet för fred, PfP. Finland anslöt sig till programmet 1994.

Den gemensamma handlingsförmågan har finslipats genom partnerskapet för fred. Målsättningen för Natos partnerskap för fred är att utveckla partnerskapsländernas trupper så att de kan fungera i fredsbevarande uppgifter tillsammans med trupper från länder som är medlemmar av Nato.

Partnerskapsprogrammet i praktiken

Inom försvarsmakten har PfP-verksamheten inneburit deltagande i olika typer av utbildning och seminarier samt gemensamma fredsbevarande övningar. Från Finland deltar årligen sammanlagt 800 personer i nästan 250 evenemang inom ramen för partnerskapsprogrammet.

Kompatibiliteten mellan och prestationsförmågorna hos partnerskapsländernas trupper utvecklas med hjälp av Natos planerings- och bedömningsprocess. Under planeringsperioden väljs målsättningarna för utvecklingen av den gemensamma handlingsförmågan. Målsättningarna gäller bland annat språkkunskaperna, underhållets arbetssätt och lednings- och sambandssystemen.