Försvarsmakten

General Jarmo Lindberg
Kommendör för Försvarsmakten
General Jarmo Lindberg

Huvudstaben

Generallöjtnant Timo Kivinen
Chef för Huvudstaben
Generallöjtnant Timo Kivinen
Konteramiral Timo Junttila
Försvarsmaktens personalchef
Konteramiral Timo Junttila
Generallöjtnant Kyösti Halonen
Försvarsmaktens logistik- och materielchef
Generallöjtnant Kyösti Halonen
Generallöjtnant Eero Pyötsiä
Försvarsmaktens operationschef
Generallöjtnant Eero Pyötsiä
Generallöjtnant Kim Jäämeri
Försvarsmaktens strategichef
Generallöjtnant Kim Jäämeri
Brigadgeneral Kim Mattsson
Kommandochef
Brigadgeneral Kim Mattsson
Brigadgeneral Pasi Jokinen
Beredskapschef
Brigadgeneral Pasi Jokinen
Brigadgeneral Timo Kakkola
Logistikchef
Brigadgeneral Timo Kakkola
Fältbiskop Pekka Särkiö
Fältbiskop
Fältbiskop Pekka Särkiö
Generalmajor Harri Ohra-Aho
Underrättelsechef
Generalmajor Harri Ohra-Aho
Medicinalbrigadgeneral Simo Siitonen
Försvarsmaktens överläkare
Medicinalbrigadgeneral Simo Siitonen
Brigadgeneral Jukka Sonninen
Utbildningschef
Brigadgeneral Jukka Sonninen
Brigadgeneral Mikko Heiskanen
Ledningssystemchef
Brigadgeneral Mikko Heiskanen
Brigadgeneral Vesa Virtanen
Planeringschef
Brigadgeneral Vesa Virtanen

Armén

Generalmajor Petri Hulkko
Kommendör för armén
Generalmajor Petri Hulkko
Brigadgeneral Markku Myllykangas
Arméns stabschef
Brigadgeneral Markku Myllykangas
Brigadgeneral Jari Kallio
Arméns operationschef
Brigadgeneral Jari Kallio
Brigadgeneral Pasi Välimäki
Kommendör för Karelska brigaden
Brigadgeneral Pasi Välimäki

Marinen

Viceamiral Veijo Taipalus
Kommendör för Marinen
Viceamiral Veijo Taipalus
Flottiljamiral Timo Hirvonen
Stabschef för marinen
Flottiljamiral Timo Hirvonen

Flygvapnet

Generalmajor Sampo Eskelinen
Kommendör för Flygvapnet
Generalmajor Sampo Eskelinen
Brigadgeneral Jari Mikkonen
Stabschef för Flygvapnet
Brigadgeneral Jari Mikkonen

Försvarshögskolan

Generalmajor Ilkka Korkiamäki
Rektor för Försvarshögskolan
Generalmajor Ilkka Korkiamäki

Internationella uppdrag

Generallöjtnant Esa Pulkkinen
Chef för EU:s militärstab
Generallöjtnant Esa Pulkkinen
Konteramiral Juha Vauhkonen
Militär representant i EU och NATO
Konteramiral Juha Vauhkonen
Brigadgeneral Pekka Toveri
Försvarsattaché i USA och Kanada
Brigadgeneral Pekka Toveri

Försvarsmaktens logistikverk

Generalmajor Timo Rotonen
Chef för Försvarsmaktens logistikverk
Generalmajor Timo Rotonen
Ingenjörbrigadgeneral Kari Renko
Biträdande chef för Försvarsmaktens logistikverk
Ingenjörbrigadgeneral Kari Renko