Försvarsmakten

General Jarmo Lindberg
Kommendör för Försvarsmakten
General Jarmo Lindberg

Huvudstaben

Generallöjtnant Timo Kivinen
Chef för Huvudstaben
Generallöjtnant Timo Kivinen
Konteramiral Timo Junttila
Försvarsmaktens personalchef
Konteramiral Timo Junttila
Generallöjtnant Kyösti Halonen
Försvarsmaktens logistik- och materielchef
Generallöjtnant Kyösti Halonen
Generallöjtnant Eero Pyötsiä
Försvarsmaktens operationschef
Generallöjtnant Eero Pyötsiä
Generalmajor Kim Jäämeri
Försvarsmaktens strategichef
Generalmajor Kim Jäämeri
Brigadgeneral Kim Mattsson
Kommandochef
Brigadgeneral Kim Mattsson
Brigadgeneral Markku Myllykangas
Beredskapschef
Brigadgeneral Markku Myllykangas
Brigadgeneral Timo Kakkola
Logistikchef
Brigadgeneral Timo Kakkola
Fältbiskop Pekka Särkiö
Fältbiskop
Fältbiskop Pekka Särkiö
Generalmajor Harri Ohra-Aho
Underrättelsechef
Generalmajor Harri Ohra-Aho
Medicinalbrigadgeneral Simo Siitonen
Försvarsmaktens överläkare
Medicinalbrigadgeneral Simo Siitonen
Brigadgeneral Jukka Sonninen
Utbildningschef
Brigadgeneral Jukka Sonninen
Brigadgeneral Mikko Heiskanen
Ledningssystemchef
Brigadgeneral Mikko Heiskanen
Brigadgeneral Vesa Virtanen
Planeringschef
Brigadgeneral Vesa Virtanen
Brigadgeneral Pekka Toveri
Specialuppdrag, Huvudstaben
Brigadgeneral Pekka Toveri

Armén

Generallöjtnant Seppo Toivonen
Kommendör för armén
Generallöjtnant Seppo Toivonen
Generalmajor Petri Hulkko
Arméns stabschef
Generalmajor Petri Hulkko
Brigadgeneral Jari Kallio
Arméns operationschef
Brigadgeneral Jari Kallio
Brigadgeneral Pasi Välimäki
Kommendör för Karelska brigaden
Brigadgeneral Pasi Välimäki

Marinen

Viceamiral Veijo Taipalus
Kommendör för Marinen
Viceamiral Veijo Taipalus
Flottiljamiral Timo Hirvonen
Stabschef för marinen
Flottiljamiral Timo Hirvonen

Flygvapnet

Generalmajor Sampo Eskelinen
Kommendör för Flygvapnet
Generalmajor Sampo Eskelinen
Brigadgeneral Petri Tolla
Stabschef för Flygvapnet
Brigadgeneral Petri Tolla

Försvarshögskolan

Generalmajor Ilkka Korkiamäki
Rektor för Försvarshögskolan
Generalmajor Ilkka Korkiamäki

Internationella uppdrag

Generallöjtnant Esa Pulkkinen
Chef för EU:s militärstab
Generallöjtnant Esa Pulkkinen
Konteramiral Juha Vauhkonen
Militär representant i EU och NATO
Konteramiral Juha Vauhkonen

Försvarsmaktens logistikverk

Generalmajor Timo Rotonen
Chef för Försvarsmaktens logistikverk
Generalmajor Timo Rotonen
Ingenjörbrigadgeneral Kari Renko
Biträdande chef för Försvarsmaktens logistikverk
Ingenjörbrigadgeneral Kari Renko