Bild Försvarsmakten, Helmi Saarela.

Redogörelser ger riktning för framtiden

År 2015 var för försvarsmakten ett år av återställande av verksamhetsnivån. Flygtimmarna och fartygsdygnen återställdes till den nivå som de hade befunnit sig på före försvarsmaktsreformen. Beväringarnas terrängdygn utökades och 18 000 reservister fick kallelse till repetitionsövningar. Samtidigt säkerställde man att målsättningarna för försvarsmaktsreformen förverkligas och verksamheten förblir i balans.

Enligt regeringsprogrammet uppgörs år 2016 en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse i Finland. I samband med den bedöms verkningarna av ett eventuellt Natomedlemskap. Dessutom uppgörs en separat försvarsredogörelse, där man fastställer de försvarspolitiska riktlinjerna för upprätthållande, utveckling och användning av försvarsförmågan. I bästa fall ger redogörelserna en klar riktning för utvecklande av försvaret som en del av den övergripande säkerheten i Finland långt in på nästa årtionde.

Kommendören för försvarsmakten,

general Jarmo Lindberg