FI SV EN

Ryssland genomför inspektionsflygning i Finland

26.6.2017 11.30 | Publicerad på svenska 26.6.2017 kl. 13.37
Pressmeddelande
Ryssland genomför inspektionsflygning i Finland

Ryssland genomför en Open Skies-inspektionsflygning i Finland 26 - 28 juni 2017. Flygplanet är Rysslands certifierade Open Skies-inspektionsflygplan AN-30. Flygningen sker inom ramen för Open Skies-avtalet.

Den ryska inspektionsgruppen består av 17 personer. Som inspektionsflygningens finländska uppdragsledare verkar kommendörkapten Kari Ahrnberg från Huvudstaben.

Open Skies är ett avtal vars målsättning är att främja öppenhet och säkerhet i Europa. Avtalet möjliggör för medlemsländerna att utföra inspektions- och fotograferingsflygningar i de andra medlemsländernas luftrum i enlighet med en på förhand uppgjord flygningsplan. Finland anslöt sig till avtalet i februari 2003.