FI SV

Ryssland utför utvärderingsbesök vid Karelens flygflottilj

7.11.2017 12.00
Pressmeddelande

Ryssland utför i enlighet med Wienfördraget 2011 en utvärderingsbesök för ökad tillit och säkerhet vid Karelens flygflottilj den 8 november 2017. Utvärderingen sker inom ramen för Finlands och Rysslands bilaterala överenskommelse gällande kvot för extra utvärderingar.

Målsättningen för utvärderingsbesöket är att konstatera huruvida Finlands på Wienfördraget 2011 grundade årliga militära informationsutbytesrapport för Karelens flygflottilj del, stämmer överens med de uppgifter som nu förevisas utvärderingsgruppen.