FI SV

Officerare på nya poster

10.10.2017 15.10 | Publicerad på svenska 10.10.2017 kl. 15.12
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster.

Överstelöjtnant Jarmo Vähätiitto har beordrats till stabschef för Karelska brigaden från och med den 1 november 2017. Han tjänstgör för närvarande som specialuppdrag vid Staben för Karelska brigaden.

Kommendör Petri Pääkkönen har beordrats till stabschef för Kustbrigaden från och med den 1 december 2017. Han tjänstgör för närvarande som chef för utbildningssektorn på Huvudstabens utbildningsavdelning.