FI SV EN

Finland genomför inspektion i Turkiet

10.10.2017 8.00
Pressmeddelande

Finland utför i enlighet med Wienfördragen 2011 en inspektion för tillit och säkerhet, i Turkiet 10 -13 oktober 2017.

Området som är föremål för granskning ligger väster om Istanbul och enligt årsmeddelandet finns där 13 truppförband. Inspektionsgruppen består av tre finländare och den leds av överstelöjtnant Joakim Salonen från Huvudstaben.

Målsättningen med inspektionen är att bland annat konstatera att det inom de områden som beordrats inspektion inte pågår sådan militär aktivitet som enligt Wienfördraget bör ha rapporterats om på förhand, att Turkiets uppgifter till OSSE om granskningsområdet stämmer, samt att utbilda den egna rustningskontrollpersonalen och påvisa den finska rustningskontrollverksamhets multinationalitet och neutralitet.