FI SV EN

Försvarsmaktens logistikverk valde anbudsgivare för stridssystemet i projektet Flottilj 2020

10.4.2017 15.37
Pressmeddelande

Försvarsmaktens logistikverk har valt tyska Atlas Elektronik GmbH, kanadensiska Lockheed Martin Canada Inc och svenska Saab Ab till leverantörskandidater för stridssystemet i Flottilj 2020.

I slutet av fjolåret sände Logistikverket 12 företag en förfrågan om de ville ansöka om deltagande i anbudstävlan gällande stridssystemet till fartygen i Flottilj 2020. Åtta företag sände in ansökan om deltagande. Logistikverket har tillsammans med Marinen, huvudstaben och försvarsministeriet utvärderat ansökningarna om deltagande. En aktör utanför försvarsförvaltningen har säkerställt oberoendet och kvaliteten i processen gällande ansökan om deltagande.

Urvalskriterier för företagen var kunnande i integrering av stridssystem, teknisk kapacitet, projektkapacitet, kommersiella och juridiska krav, livscykelkunnande, industriellt samarbete, kvalitet och säkerhet.

Logistikverket sänder i början av sommaren 2017 en inbjudan till förhandlingar och en preliminär anbudsförfrågan till de företag som valts. Detta inleder förhandlingsfasen. Avsikten är att den ska avslutas med att ett upphandlingskontrakt under år 2018 ingås med det företag som valts.

Leveransen av stridssystemet består av vapen, sensorer och ledningssystem samt av integreringen av dem.