FI SV EN

Försvarsmaktens logistikverk sände ut en begäran om information gällande beväpning och annan utrustning i det projekt som gäller Hornets efterträdare

27.3.2017 10.10 | Publicerad på svenska 27.3.2017 kl. 10.41
Pressmeddelande

Försvarsmaktens logistikverk har sänt ut en preliminär begäran om information om vapen och annan yttre uppdragsutrustning, vilka lämpar sig för den jaktplansmateriel som ska upphandlas i projektet för en efterträdare till Hornet-jaktplanen (HX-projektet). Begäran har riktats till representanter för regeringarna i de länder där vapen och utrustning tillverkas (Frankrike, Förenta staterna, Israel, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland). Regeringarna ombads sända begäran om information vidare till vapentillverkarna i sitt land.

Målet med begäran om information är att reda ut de verkliga vapen- och utrustningsalternativen för kandidaterna i HX-projektet (F/A-18, Rafale, Eurofighter Typhoon, F-35 och JAS Gripen). Dessutom samlar man in information som behövs vid jämförelse av kandidaternas prestationsförmågor. I begäran kartläggs priser, tillgång, livscykelkostnader och integrering i de olika jaktplansmodellerna.

De vapen och den utrustning som är föremål för begäran utgör tillsammans med det kommande multirollsjaktplanet en helhet som är lämplig för sitt uppdrag. Vapen- och utrustningsupphandlingen hör till den HX-helhet som ska upphandlas och de ingår i den planerade budgeten.

Svaren har önskats till mitten av juni. Den egentliga begäran om information om vapen och utrustning sänds i augusti-september 2017.

Leverantörerna av kandidaterna i HX-projektet informeras om vilka vapen och utrustningar som övervägs för jaktplanen, för att jaktplanstillverkarna vid behov ska kunna stöda vapenleverantörerna.

Förhandlingarna om upphandlingen av vapen och utrustning förs parallellt med förhandlingarna om jaktplansupphandlingen så att flygplanshelheterna blir hanterbara. En del vapen kan användas i flera av kandidaterna i HX-projektet.

Projektet ägs av kommendören för Flygvapnet. För projektets tekniska och kommersiella beredning svarar Försvarsmaktens logistikverk och för den materielpolitiska styrningen Försvarsministeriet. En begäran om offert, som gäller Hornets efterträdare, sänds våren 2018. Det har planerats att upphandlingsbeslutet ska fattas år 2021